Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia -

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie:

  1. przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  2. przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Art. 805 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenia mogą być osobowe lub majątkowe.

Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej.
Art. 821 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Art. 829 kodeksu cywilnego

 

 
Wyszukiwana fraza:

umowa ubezpieczenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana firmy nie stanowi zamiany umowy

zawartej umowy ubezpieczenia na życie ze składką regularną Nordea Strateg. Tym samym nie może Pani obecnie powołać się na zmiany warunków umowy i żądać jej przedterminowego rozwiązania. Rozwiązanie tej umowy w chwili obecnej może nastąpić jedynie na

Słowa kluczowe: firma, Nordea, PKO, przejęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Jaka forma umowy z firmą zagraniczną

rejestrowanie działalności gospodarczej, czy mogę to zrobić w ramach umowy o dzieło / zlecenia? Jak powinna wyglądać umowa o współpracy, rachunki itd? Gdzie powinienem ją zarejestrować? Jakie podatki (dochodowy, VAT) i inne opłaty (ZUS, inne ubezpieczenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla ubezpieczeń grupowych na życie zapisało, że ochroną ubezpieczeniową może być objęta osoba związana z ubezpieczającym stosunkiem prawnym określony w polisie. Ubezpieczający we

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątkowe było płatne w dwóch ratach - pierwsza w dniu zawarcia umowy i druga rata płatna w styczniu 2003 r. Druga rata ubezpieczenia nie została zapłacona. W kwietniu 2006 r. firma ubezpieczeniowa wezwała do zapłaty raty wraz z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Udział własny w ubezpieczeniu auto casco

zmniejszenia udziału własnego np. do 10% - 20%?

Podstawą wzajemnych rozliczeń pomiędzy ubezpieczycielem a klientem jest zawarta umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które stanowią integralną część umowy. Jest to zgodne z art. 384

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2007

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

Czy jest możliwe i na jakiej podstawie, że towarzystwo ubezpieczeniowe (polisa na życie) dokonuje zerwania umowy z ukończeniem 65 roku życia, gdy składki są opłacane regularnie?

Umowa ubezpieczeniowa winna przewidywać warunki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Zmieniając ubezpieczyciela ubezpieczenia OC nie zapomnij wypowiedzieć umowy ubezpieczenia

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Obowiązek zapłaty drugiego ubezpieczenia OC za samochód

ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, w przypadku zbycia pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia również przechodzą automatycznie na nabywcę. Zasadą jest przy tym jednak, że umowa ubezpieczenia trwa nadal do

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

towarzystwie ubezpieczeniowym zawarta jest umowa ubezpieczenia odpowiedzialności OC oraz czy opisane zdarzenie wchodzi w zakres ubezpieczenia. Wówczas z zebranymi danymi musiałby Pan zgłosić się do ubezpieczyciela gdzie wypełniłby Pan odpowiednie dokumenty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.