Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia -

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie:

  1. przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  2. przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Art. 805 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenia mogą być osobowe lub majątkowe.

Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej.
Art. 821 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Art. 829 kodeksu cywilnego

 

 
Wyszukiwana fraza:

umowa ubezpieczenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Premia regulaminowa w umowie o pracę

Negocjuje warunki pracy z pracodawcą, umowa na czas nieokreślony, dwa składniki wynagrodzenia, w tym część zasadnicza oraz zmienna jako wynagrodzenie prowizyjne. Czy taki zapis w umowie jest dobry, w którym wynagrodzenie prowizyjne ustalonej jest w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

[PIT-2010] Zawarcie umowy o dzieło a zapłata zaliczki na podatek dochodowy

, co zostało opłacone już wcześniej? Chcemy od tych kwot odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Proszę o poradę i opinię co w tej sytuacji zrobić.

Naszym zdaniem może Pani sporządzić umowę z tym, że umowa taka winna być sporządzona z datą

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2010

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

Prowadzę Agencję Ubezpieczeniową. Przez okres kilku miesięcy zatrudniałam pracownicę. Była to osoba nieuczciwa, umowa z nią została rozwiązana za porozumieniem stron. Obecnie ta osoba została zatrudniona na stanowisko agenta w tym samym

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Prawo autorskie a wynagrodzenie twórcy

podatkowych? Czy wykazuję je?

Jeżeli chodzi o przelewy na Pana rachunek w imieniu dystrybutora, to o ile tak się Państwo umówią, to oczywiście pieniądze mogą być wpłacane na Pana rachunek. Najlepiej jednak aby sprawy rozliczeń jasno precyzowała umowa

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2006

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

udokumentowane. Należy zaznaczyć, że mogą jednak pojawić się pewne wątpliwości w zakresie podlegania ubezpieczeniem społecznym, jeżeli umowa cywilnoprawna będzie miała charakter pozorny lub wprost działania te będą zmierzać do obejścia prawa przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski podatnik także winien się rozliczyć

prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) podlega opodatkowaniu w Polsce od wszystkich swoich dochodów, również uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Przedawnienie zobowiazanań podatkowych

niezaakceptowania przez organ skarbowy umowy renty darowanej przeze mnie na rzecz osoby niespokrewnionej ze mną. Umowa renty prawdopodobnie została źle sporządzona i zawierała okresowość wypłacanych kwot miesięcznych od stycznia 1999 do grudnia 1999. Jako, że nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.