Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia -

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie:

  1. przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  2. przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Art. 805 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenia mogą być osobowe lub majątkowe.

Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej.
Art. 821 kodeksu cywilnego

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Art. 829 kodeksu cywilnego

 

 
Wyszukiwana fraza:

umowa ubezpieczenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

. W razie braku takiej woli ze strony pracodawcy umowa o pracę wygaśnie. Jeżeli spełnia jednak Pani przesłanki powyższe (w zakresie otrzymywania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia) otrzyma Pani zasiłek chorobowy, chyba że zgodnie z art

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

posiadam prawa do zasiłku chorobowego ani nie płacę ubezpieczenia emerytalnego. Czy mogę płacić w Polce dobrowolne ubezpieczenie, np. prowadząc częściowo działalność w Polsce i w Niemczech?

O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2009

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

Podpisałem umowę z NFZ ale okazało się, że nie opłaciłem składki w wyznaczonym terminie i umowa została zerwana, jednak nikt mnie o tym nie poinformował i płaciłem składki dalej aż do tego roku będąc przekonanym, że jestem ubezpieczony. W całym tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Zarządzanie wspólną nieruchomością bez umowy

dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, 4. wydatki na utrzymanie

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym, z powodu przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Umowa o pracę jest umową wzajemną i dlatego przeciągająca się nieobecność pracownika w pracy - mimo usprawiedliwionej przyczyny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

zakresu ubezpieczyciela w przypadku zaistnienia szkody jest umowa ubezpieczenia (auto casco dalej AC) oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU). Określona w polisie ubezpieczenia pojazdu suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

pracy pracownik dotychczas zatrudniony „na czarno”, może dochodzić od pracodawcy zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Dlatego też w chwili obecnej Pani pracownik mógłby dochodzić przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

dopiero po jej uzyskaniu uregulować kredyt, czy odwrotnie, powinnam spłacić zadłużenie przed wysłaniem pisma? Jakie Bank ma podstawy żądać zwrotu kredytu, na który nigdy nie była podpisana umowa kredytowa? Umowa rachunku, do którego był przyznany limit też

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

Nie mogę odzyskać zaległych pensji. Pracowałem jako kierowca ciężarówki, umowa zawarta została ustnie. Pracodawca zwlekał z wypisaniem umowy, bo jak zwykle nie miał czasu. Pracodawca kazał mi pozostawić auto, a tam były moje osobiste rzeczy, a w

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

Nie mogę odzyskać zaległych pensji. Pracowałem jako kierowca ciężarówki, umowa zawarta została ustnie. Pracodawca zwlekał z wypisaniem umowy, bo jak zwykle nie miał czasu. Moje auto zostało zabrane przez firmę leasingową. W aucie był moje osobiste

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.