Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa spółki
Umowa spółki handlowej -

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

 
Wyszukiwana fraza:

umowa spółki

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 51 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

wybierają wspólnicy a członków zarządu wybiera Prezes i w każdej chwili może ich odwołać jeśli się sprzeciwią i powoła innych.

Zgodnie z art. 182 § 1 k.s.h. - Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki

Słowa kluczowe: udziałowiec, udziały
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Wynagrodzenie dla członka zarządu

ustalone miesięcznie lub w innych okresach. W tym zakresie wspólnicy mają dowolność podejmując uchwałę w tym zakresie. Umowa spółki może określać, że np. wynagrodzenie ustala rada nadzorcza. Jeżeli umowa spółki nie zawiera takich zapisów konieczna jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli zatem wartość kredytu przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, a z umowy spółki nie wynika inaczej, dla skuteczności zaciągnięcia

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

przysługuje prawo do dywidendy, która jest wypłacana zgodnie z przepisami K.s.h. oraz umową spółki. Jeżeli chodzi o wypłatę tej dywidendy, to zgodnie z art. 194 K.s.h. umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Intercyza przed ślubem

W przyszłym roku zamierzam zawrzeć związek małżeński. Wraz z drugą osobą prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Mój przyszły mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która może wiązać się z ewentualnymi dużymi jak dla

Słowa kluczowe: intercyza, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 października 2007

Przejęcie lub połączenie przedsiębiorcy nie powouje wygaśnięcia umowy

moja umowa o świadczenie usług z tą firmą wygasa, czy też automatycznie stroną umowy staje firma przejmująca? Czy muszę się zgodzić na dalsze świadczenie usług na rzecz nowej firmy czy tez dzień po fuzji mogą zaprzestać świadczenia usług ponieważ moja

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Prawo wspólnika do dywidendy może być uprzywilejowane

), jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały uprzywilejowane

Słowa kluczowe: dywidenda
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Nabycie własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa. Pozostali wspólnicy tj. dwie spółki z o. o. zaproponowały aby nabywcą udziałów była sama spółka, a nie dotychczasowi wspólnicy jak mówi umowa. Chciałbym zapytam o jakie są konsekwencję ewentualnej mojej zgody na

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2006

Ważność uchwały zgromadzenia udziałowców w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu spólki z o. o.

cytowanym zapisem z umowy spółki, uchwały wspólników wymaga określenie wynagrodzenia członków zarządu, przy czym kodeks spółek handlowych ani umowa spółki, nie musi przewidywać indywidualnych, imiennych wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych członków

Słowa kluczowe: uchwała
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników

z absolutorium dla członka zarządu, gdzie członek zarządu nie otrzymał bezwzględnej większości głosów za. Czy w sądzie rejestrowym nie wystąpi problem?

Zgodnie z treścią art. 241 k.s.h. jeżeli przepisy k.s.h. lub umowa spółki nie stanowią inaczej

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.