Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa spółki
Umowa spółki handlowej -

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

 
Wyszukiwana fraza:

umowa spółki

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 51 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Komornik zablokował konto bankowe spółki na kwotę długu jednego wspólnika. Dług ten nie ma związku z działalnością naszej spółki, lecz powstał w związku z udziałem wspólnika w innej spółce

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

. pozwala - o ile umowa spółki tak stanowi - na podejmowanie uchwał co do zmiany umowy spółki niejednomyślnie. W przypadku pozbawienia prawa do prowadzenia spraw nie potrzebna jest zgoda wspólnika, którego dotyczy. Niezadowolony (przegłosowany) wspólnik może

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Zmiana umowy spółki w związku ze zmianą PKD2007 nie jest wymagana

Koszt wniesienia do KRS zmiany umowy spółki. W związku ze zmianami w PKD (z PKD2004 na PKD2007) istnieje konieczność dokonania zmiany umowy, gdyż w aktualnej umowie są wymienione pozycje zgodnie PKD 2004. Czy takiej zmiany można dokonać przy

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

uregulowanych innymi przepisami. Można zatem w zakresie w jakim umowa spółki nie reguluje świadczenia usług stanowiących wkład wspólnika, do zastosowania pewnych przepisów o zleceniu. Nie mniej jednak należy te przepisy stosować w takim zakresie, w jakim nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

W drodze konkursu zostałem powołany na stanowisko prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podpisana została umowa określająca 3-letnią kadencję na stanowisku prezesa zarządu. Miesiąc temu otrzymałem absolutorium za rok 2011 i tego samego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Prawo kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

jest Rada Nadzorcza, umowa spółki może wyłączyć lub ograniczyć (ale nie musi) indywidualną kontrolę wspólników, o której mowa powyżej. Wówczas nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Rada. O sposobie pracy Rady Nadzorczej decyduje regulamin

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

spółek handlowych), członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. M. in. umowa spółki może przewidywać, że w spółce powołana jest Rada Nadzorcza, której wspólnicy powierzyli kompetencję powoływania

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Egzekucja prowadzona wobec wspólnika spólki cywilnej

udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzystać. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 stycznia 2009

Wniesienie składników majątku do spólki komandytowej

fizyczną. Wymogi dla takiej pożyczki to umowa musi zostać spisana na piśmie, pożyczka musi być także oprocentowana na warunkach rynkowych. Nie ma żadnych wymogów co do kwoty zaciągniętej pożyczki lub tez terminu jej zwrotu, chyba że w umowie spółki znajdują

Słowa kluczowe: spółka komandytowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

, zawarcie umowy dostawy lub podejmowanie uchwał). Umowa między wspólnikami, która ma za przedmiot podział kompetencji w zakresie reprezentacji spółki, jest ważna tylko w stosunkach wewnętrznych i może prowadzić do odpowiedzialności wspólnika, który naruszył

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.