Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa pisemna
 
Wyszukiwana fraza:

umowa pisemna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 22 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

przypadku zawarł Pan umowę o roboty budowlane, określoną w art. 646 k.c. Zgodnie z tym przepisem umowa o roboty budowlane polega na ty, że wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

wpłaconą zaliczkę, a towar sprzedali sami. Co mamy zrobić. Nie możemy wystawić mu faktury ponieważ nie mamy pełnych danych kontrahenta, nie możemy oddać pieniędzy bo ich nie mamy, mamy towar.

Umowa ustna jest tak samo wiążąca strony jak i umowa pisemna

Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Umowa zawarta za pomocą formularza w Internecie

wypowiedziec przesyłając maila, czy usi być to forma pisemna?

Umowa może być zawarta w wyniku rejestracji elektronicznej użytkownika oraz zaakceptowania jej postanowień przez stronę w formie elektronicznej. W takim przypadku mamy do czynienie z ofertą

Słowa kluczowe: nieważność, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

czy dana umowa może być zawarta bez zachowania określonej formy (pisemnej lub szczególnej np. aktu notarialnego) decydują przepisy prawa. Kodeks cywilny umożliwia zawarcie umowy nie tylko poprzez jej podpisanie na piśmie, w przypadku gdy obie strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Ustna umowa przedwstępna a zadatek

zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 Kc). W tym przypadku forma pisemna (umowa podpisana) miałaby znaczenie dla celów dowodowych, ale nie została zachowana, stąd można jedynie mówić o umowie ustnej. Może Pan co prawda powiedzieć, że do zawarcia umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna, zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2007

Umowa sprzedaży samochodu a brak dowodu rejestracyjnego

jednoczesnym zastrzeżeniem, że po upływie wskazanego terminu odstępuje Pan od umowy i żąda zwrotu zapłaty i odbioru sprzedanej rzeczy (samochodu). Forma pisemna jest niezbędna, z uwagi, że umowa została zawarta na piśmie, zatem ewentualne odstąpienie od umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

, nie mniej jednak dla celów dowodowych zawarcie takiej umowy winno być jednak potwierdzone pisemnie (art. 648 § 1 k.c. - umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem). Jeżeli przewidziana w art. 648 § 1 k.c. pisemna forma umowy o roboty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Wynagrodzenie za dzieło powinno zostać wypłacone jeżeli dzieło zostało wykonane

sytuacji?

Przepisy nie określają wymaganej formy dla umowy o dzieło czy też umowy zlecenia. Na podstawie opisu stanu faktycznego możemy mówić, że zawarta została pomiędzy Panem a zamawiającym właśnie umowa o dzieło. Zgodnie z art. 627 k.c. (kodeksu

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lutego 2009

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

. (kodeksu cywilnego), umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a inwestorem, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie zachowanie w takim przypadku prawem przewidzianej formy, powoduje, że zawarta w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Zwrot kwoty przyjętej do depozytu

przekazanej w depozyt. Co gorsza, kwota żądana jest o wiele wyższa od wręczonej. Co mam zrobić?

Umowa choć nie została zawarta na piśmie jest tak samo obowiązująca jeżeli została zawarta w formie ustnej. Forma pisemna w tym przypadku wymagana jest dla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.