Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowa+na+zastC499pstwo
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+na+zastC499pstwo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2485 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawiadomienie samorządu zawodowego o naruszeniu obowiązków przez zastępcę procesowego

prawnego, jako pełnomocników procesowych, obowiązków wynikających z przepisów postępowania sądowego, a w szczególności w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na posiedzenie sądu lub niewykonywania postanowień i zarządzeń sądu w wyznaczonym terminie

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 sierpnia 2007

Działanie przed sądem przez adwokata

braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi dowód z przesłuchania stron. Na takie przesłuchanie będzie Pani musiała się stawić. Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Odsetki od podwyższonych alimentów

na charakter świadczeń alimentacyjnych przeznaczonych na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej, domaganie się ich za okres poprzedzający wytoczenie powództwa może być uzasadnione tylko wówczas, gdy pozostają z tego okresu nie zaspokojone potrzeby lub

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Uzyskanie zatem od współmałżonka kredytobiorcy

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Koszty ponoszone przez osobę uprawnioną do służbności mieszkania

pożytków rzeczy. Ponadto z treści art. 259 k.c. zdanie pierwsze, wynika wprost, ze właściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na rzecz obciążoną użytkowaniem. Reasumując przepisy wskazują jednoznacznie, że w przypadku służebności korzystania

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2009

Zsiedzenie nieruchomości prowadzi do jej nabycia

nie pozostawili testamentów.

Zasiedzenie stanowi jeden ze sposobów nabycia własności rzeczy, które następuje wskutek upływu czasu. Zasiedzenie ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem posiadania. W przypadku nabycia

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

Moja mam kupiła dom z działka w 2000 roku. Nie była nigdy tam zameldowana, teraz chce sprzedać dom (za około 250 tys. zł). Czy będzie płaciła podatek i ile (za część tych pieniędzy kupiłaby mieszkanie ale dla syna (na inne nazwisko). Jak mama kupi

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Nieletni nie może być sam przesłuchany przez policję

przyznał, gdyż w przeciwnym razie zostanie umieszczony w izbie dziecka. W skutek nacisków nieletni przyznał się do zarzucanych czynów. W czasie przesłuchania nie był obecny żadny z rodziców ani nikt inny. Po przybyciu na Komisariat matki nieletniego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 września 2008

Służba w obcej armii jest przestępstwem

mnie. Na chwilę obecną mąż po skończeniu szkolenia ma urlop i chce przylecieć do Polski i pozostać juz w niej - jednym słowem zdezerterować z armii. Co mu za to może grozić w Polsce? Czy w ogóle jakieś konsekwencje są wyciągane?

Co do zasady

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

Mama jak i jesteśmy od długiego czasu zameldowane na stałe w tym mieszkaniu. Czy mama jako małżonka taty, który był członkiem spółdzielni również musiałaby być obciążana opłatą 700 zł w momencie przyjęcia jej do spółdzielni?

Zgodnie z art. 3 ust. 2

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 223  |  224  |  225  |  226  |  227 … 249 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.