Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneugoda
Ugoda -

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.
Art. 917 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

ugoda

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 39 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ugoda z wierzycielem

wierzyciela do zawarcia takiej ugody. Ugoda taka wówczas spełnia rolę wyroku, tzn. nie wykonanie ugody sądowej może być podstawą wszczęcia egzekucji, po opatrzeniu takiej ugody klauzulą wykonalności przez sąd. Ewentualnie mogą państwo zaproponować

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Wypowiedzenie ugody

Czy i w jakich wypadkach można zerwać lub wypowiedzieć umowę ugody, o ile z umowy tej dłużnik wywiązuje się terminowo i bez zakłóceń?

Ugoda jest umową wiążącą jej strony. Przewidywać ona może różne warunki jej wypowiedzenia, w sytuacji

Słowa kluczowe: ugoda, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Zobowiązanie wielu dłużników

Czy spłata długu przez jednego ze wspólników, lub podpisana przez niego ugoda dotyczy całości zobowiązania? Kiedy można dług podzielić na dłużników?

Wierzyciel może wedle swojego uznania żądać spłaty zadłużenia od wszystkich dłużników

Słowa kluczowe: dłużnik, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Ugoda z wierzycielem

właśnie jest to proponuję podjąć próbę zawarcia ugody w zakresie spłaty długu. Ugoda taka określa z jednej strony obowiązki dłużnika dot. spłaty zadłużenia (terminy i kwoty), z drugiej strony wierzyciel zobowiązuje się w trakcie trwania ugody nie

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Zobowiązanie umowne a zmiany kształtujące ten stosunek prawny

W 1998 r były zawarte dwie umowy kredytowe z bankiem, z których dłużnik nie wywiązywał się terminowo. W 2000 r doszło do podpisania przed sądem porozumienia pomiędzy dłużnikiem, a bankiem, w którym określono nowy harmonogram spłat i naliczanie odsetek ustawowych w przypadku nieterminowej wpłaty którejś z wpłat. Początkowo wpłaty dokonywane…

Słowa kluczowe: długi, odsetki, ugoda, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Wygaśnięcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania

ugoda przedłuża ten termin do końca mojego życia? Co ja mam zrobić w tej sytuacji?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jakie Pani podpisała na rzecz banku, dotyczy jedynie możliwości wystawienia przez bank tytułu egzekucyjnego, który po

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Wymagalność należności wynikającej z ugody

nie może spłacić, a do tego dochodzą odsetki. Złożył wniosek o wypowiedzenie ugody, czy jednak zrobił dobrze?

Zawarta ugoda ma ten skutek, że jeżeli został wpisany w niej termin w jakim ma nastąpić zapłata powoduje, że zapłaty tej można żądać

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

Czy w sytuacji, kiedy bank wypowiedział mi umowę kredytową, ale kredyt nie stał się jeszcze wymagalny, a ja złożyłem pozew o zapłatę wobec dewelopera, który nie chce mi zwrócić pieniędzy w związku z moim odstąpieniem od umowy sprzedaży, to mogę dokonywać czynności np. sprzedaży samochodu, darowizny innego mieszkania na rzecz członków rodziny…

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Po zawarciu ugody, egzekucja może być zawieszona lub umorzona jedynie na wniosek wierzyciela

Komornik sądowy zajął wynagrodzenie za pracę. Przed windykacją komornika tj. przed pobraniem pieniędzy z konta, zawarłam ugodę z wierzycielem i wpłacając większą kwotę zadłużenia. Czy w danym przypadku wystarczy pismo od Wierzyciela o zawarciu ugody i wycofaniu egzekucji komorniczej do mojego zakładu pracy i do komornika, aby wstrzymać blokadę…

Słowa kluczowe: egzekucja, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2009

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Mam duży problem z odzyskaniem pożyczonej sumy w wysokości 2.500 zł. Pożyczyłam te pieniądz koleżance i czekałam długo, aż zacznie mnie spłacać. Niestety nie doczekałam się zwrotu, więc zaczęłam się upominać. Uzgodniłam z koleżanką termin i warunki spłaty w ratach i spisałem z nią oświadczenie, że będzie mi wpłacać co tydzień 50…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.