Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneudzielenie+informacji+z+KRS
Udzielenie przybicia -

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.
art. 987 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

udzielenie+informacji+z+KRS

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2523 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Udzielenie informacji na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego

Dostałem pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego aby podać informację o rachunku bankowym na jaki przelewam wynagrodzenie mojemu kontrahentowi. Czy mam udzielić takiej informacji? czy nie obowiązuje mnie tajemnica handlowa?

Zgodnie z treścią art

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2011

Bank nie każdemu udzieli informacji objętych tajemnicą bankową

przestępstwo skarbowe oraz w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych tajemnicą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2012

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która nigdy nie rozpoczęła działalności - brak ksiąg, brak Regon i NIP. Chcielibyśmy wykreślić spółkę z KRS. Nie możliwe jest przedstawienie sensownego bilansu skoro spółka jedynie istnieje w rejestrze KRS. W

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

Czy dopuszczalne jest powołanie uchwałą Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnika, „…do pełnienia funkcji w organach spółki, na czas określony do dnia powołania członka Zarządu Spółki”.

Rozpatrując te

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może zaś odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS), który stwierdza, że podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Udostępnienie informacji publicznej

dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto zgodnie z ust.2 ww

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Zmiana firmy nie stanowi zamiany umowy

zrezygnować z umowy ale wypłacą mi tylko część wartości polisy. Ja się na to nie zgadzam, ponieważ to oni zmienili warunki umowy dlatego też chcę odzyskać całą sumę wartości umowy. Czy mogę w takim wypadku rozwiązać umowę?

Z informacji zawartych na

Słowa kluczowe: firma, Nordea, PKO, przejęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Bank może ujawnić informację stanowiącą tajemnicę bankową za zgodą osoby, której informacje te dotyczą

dnia 31 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe, bank zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w stosunku do osób, której taką informacje udziela, jedynie w zakresie informacji dotyczącej tej osoby. Ustawodawca dopuszcza udzielenie informacji

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2008

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

, który nie jest współposiadaczem rachunku bankowego, nie został upoważniony do dostępu jako pełnomocnik jest osobą trzecią w rozumieniu przepisów Prawa bankowego. W przypadku braku udzielenia takiego upoważnienia dostęp do tych informacji w związku z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 253 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.