Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnetermin wynagrodzenia za pracę
 
Wyszukiwana fraza:

termin wynagrodzenia za pracę

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 23 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Współmałżonek odpowiada za długi małżonka jeżeli wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Nie wypłacenie pensji w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

takiej sytuacji zrobić?

Zgodnie z art. 85 § 1 k.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Termin taki określa umowa o pracę lub obowiązujący regulamin wynagradzania

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 marca 2008

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

termin jego ustania i to w sposób odmienny od unormowanego KP. Strony mogą więc rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem. Dla konieczności ustalenia, że pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Wypowiedzenie zmieniające mianowanego pracownika samorządowego

powództwie może żądać Pani przywrócenia do pracy lub odszkodowania, w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 maja 2007

Miejsce wykonywania pracy przez pracownika

W Polsce zawiązała się spółka, która rozpoczęła budowę fabryki. Termin zakończenia budowy przypada na początek 2008 roku. Udziałowcami firmy są Włosi, którzy w swoim kraju prowadzą już firmę o takim samym profilu, jaka powstanie w Polsce

Słowa kluczowe: miejsce pracy, prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2007

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

ustawie, będzie brany jest pod uwagę przy obliczaniu dochodu, dla potrzeb udzielenia pomocy społecznej. Dotyczyć będzie to także wynagrodzenia za pracę za przepracowany miesiąc marzec oraz wynagrodzenia z przepracowane kilka dni kwietnia. Jeżeli z tytułu

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

, postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z wniesieniem skargi - na czas trwania tych postępowań. Środkiem egzekucyjnym (czynnością egzekucyjną) jest w świetle ustawy egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

. Środkiem egzekucyjnym (czynnością egzekucyjną) jest w świetle ustawy egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, z rachunków bankowych i innych wierzytelności pieniężnych, z praw z

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a więc od daty, w której roszczenie powinno być spełnione. Przykładowo dla wynagrodzenia za pracę datą wymagalności jest ustalony termin jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Prawo autorskie do programów komputerowych

ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.