Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestudium
Wyszukiwana fraza:

studium

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 6 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sformułowana tak, że nastąpi budowa ulicy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej ustawa), wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przestrzennego ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, informację o podjęciu odpowiednich uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium, albo zmianie miejscowego planu zagospodarowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Zmiana działki z rekreacyjnej na budowlaną

Gminy, po wcześniejszym przygotowaniu studium. Może Pan złożyć wniosek do burmistrza o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednakże nie podlega on rozpatrzeniu w trybie decyzji administracyjnej. Na podstawie art. 7 ustawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2007

Odrolnienie gruntu wymaga zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenego

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2008

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

tym przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu - przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z podaniem obciążeń, ograniczeń lub

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Obowiązek ponoszenia kosztów przyłącza do sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości

, przedsiębiorstwo obowiązane jest zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2012
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.