Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestrony po
 
Wyszukiwana fraza:

strony po

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 381 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pełnomocnictwo do spadku

spadku pozostało mieszkanie własnościowe (współwłasność małżeńska). Posiadam dwie siostry zamieszkałe na pobyt stały w Niemczech. Wiem, że ustawowo dziedziczymy po 1/4 części. Załatwienie spraw spadkowych spadło wyłącznie na moje barki, w związku z tym

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2007

Zapłata wynagrodzenia daje podstawy domniemania odbioru dzieła

Wykonywałem umowę o dzieło, z terminem końcowym na po trzech tygodniach od rozpoczęcia dzieła. Ostatniego dnia, w którym dzieło miało być oddane został wystawiony rachunek do tej umowy i zapłacone zostało wynagrodzenie. Obecnie gdy przypomniałem o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2011

Ugodę można zawrzeć także przed sądem odwoławczym

wniosek o przyznanie kosztów. Z powyższego przepisu wynika, że zasadą jest, iż przy cofnięciu apelacji obowiązek zwrotu kosztów procesu obciąża stronę cofającą apelację. Wyjątkowo tylko obowiązek zwrotu kosztów może nie obciążać strony

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Kara umowna zastrzeżona w umowie

wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód

podjęte nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawieszenia, chociażby strony określiły we wniosku o zawieszenie termin krótszy bądź tez przed upływem 3 miesięcy złożyły zgodny wniosek o podjęcie postępowania. Jeżeli strony określiły we wniosku termin

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

dalszej nieobecności drugiej strony np. wyjazd za granicę, mam pytanie kiedy po zawieszeniu sprawy rozwodowej mogę ją wznowić? Czy mogę złożyć ponownie wniosek jeszcze w okresie zawieszenia, czy dopiero w pierwszym dniu po upływie zawieszenia?

W

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Umowa o pracę zawarta na czas określony z nauczcielem w świetle kodeksu pracy

. Zgodnie z art. 25 (1) § 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na

Słowa kluczowe: nauczyciel, umowa o pracę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Spóźniłem się o jeden dzień z dosłaniem sprzeciwu o zapłatę dla powoda. Jak można przywrócić termin?

Zgodnie z art. 167 k.p.c. czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Przywrócenie terminu do dokonania

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Unieważnienie małżeństwa kościelnego z przyczyny natury psychicznej

przypadków objawia się dopiero po zawarciu małżeństwa, ponieważ strony rozpoczynają wspólne pożycie, w tym dzielą codzienne troski i obowiązki. Z tego też względu w procesach z tytułu niezdolności psychicznej bada się w większości fakty jakie zaistniały po a

Typ: Porada
Kategoria: Inne
Data utworzenia: 12 września 2012

Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu na jaki była zawarta

moich zamiarach i nie przyszła do pracy po upływie okresu trwania umowy, to czy bym poniosła jakieś konsekwencje z tego tytułu nie informując wcześniej mojego pracodawcy o braku chęci przedłużania umowy?

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt. 4 kodeksu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2012
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.