Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestrony po
 
Wyszukiwana fraza:

strony po

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 381 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

osobą i oczywiste jest że nie zgodziła się na sprzedaż za taką kwotę. Czy mam jakieś prawo w tej sytuacji skoro aukcja została zakończona i wygrałem? Wiem że były podobne przypadki i sąd był po stronie kupującego. jakie są koszty takiego procesu?

W

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

za opóźnienie jest swoistą "sankcją cywilną" za sam fakt niespełnienia świadczenia pieniężnego w terminie. Jest to zarazem sankcja ustawowa i bezwzględnie obowiązująca, wobec czego strony stosunku zobowiązaniowego nie mogą jej umownie wyłączyć - bo

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Organ administracyjny ma obowiązek udzielać pouczeń stronie

przepisami świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje określonym członkom rodziny, po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek. Świadczenie pielęgnacyjne jak również inne świadczenia rodzinne i

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

. Spółdzielnia wystąpiła z pismem o udostępnienie tarasu do wykonania remonty polegającego na skuciu części płytek, wybraniu betonu, wykonania izolacji. Po wykonaniu remontu spółdzielnia wykona wylewkę oraz położy płytki na remontowanej części tarasu. Taka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

czy dana umowa może być zawarta bez zachowania określonej formy (pisemnej lub szczególnej np. aktu notarialnego) decydują przepisy prawa. Kodeks cywilny umożliwia zawarcie umowy nie tylko poprzez jej podpisanie na piśmie, w przypadku gdy obie strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Wykreślenie zastawu rejestrowego

, które może Pan wytoczyć przed sądem w celu stwierdzenia, że zastaw rejestrowy wygasł. Z urzędu zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu przez sąd z rejestru zastawów po upływie dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

zawartych na czas zastępstwa. Przedmiotowa ochrona pracownika kobiety w ciąży, obejmuje nie tylko zakaz wypowiedzenia ze strony pracodawcy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ale wyklucza także możliwość rozwiązania takiej umowy w wyniku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

podlega opłacie sądowej. W przypadku gdy strony nie stać na wniesienie stosownej opłaty może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Jest to praktycznie jedyna droga po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez wierzyciela do jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

Chcę przeprowadzić zniesienie współwłasności oraz podział spadku. Do podziału jest dom jednorodzinny oraz działka gruntu Spadkobiercami jest moja matka, która jednak zmarła oraz dwoje jej rodzeństwa (każde dziedziczy po 1/3, co zostało stwierdzone

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007

Zzapis testamentowy

mieszkania dziedziczonego po mamie. Uzgodniliśmy jednak, że po jej śmierci, mieszkanie ma być sprzedane i za połowę tej wartości, ma być kupione inne, mniejsze mieszkanie dla mojej siostry. Pozostała część kwoty wynikająca ze sprzedaży, ma być dla mnie. Moja

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 25  |  26  |  27  |  28  |  29 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.