Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestrony po
 
Wyszukiwana fraza:

strony po

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 381 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kiedy można odroczyć rozprawę

wniosku do sądu przez strony i wskazanie na ważną przyczynę. Przepisy nie precyzują jakie to mogą być przyczyny. Ocena tych przyczyn podlega ocenie sądu. Często jednak sądy wyrażają zgodę na takie odroczenie. Często także sądy odraczają rozprawę, gdy nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Oszustwo komisu a możliwość rejestracji pojazdu zakupionego w komisie

rejestracji z powodu oszustwa komisu wobec komisanta?

Moim zdaniem pojazd po przedstawieniu odpowiednich dokumentów do Wydziału Komunikacji powinien zostać zarejestrowany. Zgodnie z wyrokiem z dnia 2005.12.09 Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 października 2007

Powództwo o podwyższenie alimentów jest dopuszczalne gdy zwiększają się potrzeby dziecka

Siedem lat temu sąd zasądził na dziecko od byłego męża 400 zł alimentów, jednakże po kilku miesiącach były mąż wniósł sprawę o zmniejszenie alimentów i sąd je zmniejszył na 350 zł. Córka miała wtedy 5 lat, a obecnie ma już 12. Przez te siedem lat

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2008

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przed sądem

fałszywych zeznań. Natomiast w przypadku strony postępowania, przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza stronę, że obowiązana jest zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności może być ona przesłuchana ponownie po odebraniu od niej przyrzeczenia

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2009

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

?

Doręczenie pism sądowych stronie będącej osobą prawną reguluje przepis art. 133 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Sam obieg korespondencji w ramach struktur tej osoby - po doręczeniu - nie wpływa na początek i bieg terminu ustawowego do wykonania

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

- organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Przepisy te dotyczą administracyjnej sfery

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

rozwiązania jej w wyniku porozumienia pomiędzy stronami, a także w przypadku odstąpienia od umowy. W opisanym stanie faktycznym wynika, że żadna z tych okoliczności nie nastąpiła, umowa zatem nadal obowiązuje, a co za tym idzie, obie strony są zobowiązane do

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie

rozwiązania umowy objęty jest zgodną wolą stron, lecz także strony uzgadniają inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy, przede wszystkim termin jego ustania i to w sposób odmienny od unormowanego KP. Strony mogą więc rozwiązać umowę o pracę za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Zwrot pieniędzy finansujacych zakup i remont mieszkania teściów

Rodzice mojego męża kupili kilka lat temu mieszkanie dla nas. Ja współfinansowałam ten zakup, z własnych pieniędzy dołożyłam 20.000 zł. jeszcze przed ślubem wyremontowaliśmy to mieszkanie z moich osobistych oszczędności ok. 10.000 zł. Już po zakupie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

. Pomimo zapewnień przedstawicieli, że jestem zwolniona z kar, po dwóch tygodniach dostałam pismo o nałożeniu wszystkich możliwych kar. Czy mam jakieś szanse na umorzenie tych kar?

Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. w umowie można zastrzec karę umowną, która

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012
« Poprzednia 1 … 20  |  21  |  22  |  23  |  24 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.