Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestrony po
 
Wyszukiwana fraza:

strony po

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 381 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

swobody zawierania umów wynika z treści art. 353 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

od początku. Zaraz po ślubie się rozstali. Od tego czasu matka nie ma kontaktu z mężem, nie wiadomo nawet czy żyje. Jaka jest procedura unieważniająca związek rodziców mojej żony lub jak można pominąć go w różnych czynnościach prawnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu. Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010

W przypadku sprzedaży długu przez bank, dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty jakie miał przeciwko bankowi

wierzycielem w trybie art. 917 k.c. (Kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem zawierając ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego

Słowa kluczowe: bank, cesja, dług, firma windykacyjna
Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 5 grudnia 2011

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

porozumieniem stron. Czy mogę jakoś wycofać się z tego porozumienia. Straciłem wszystko, łącznie z tym, że byłem w wieku przedemerytalnym i pracodawca nie mógł mnie zwolnić tak po prostu.

Przepisy kodeksu pracy nie określają żadnych przesłanek i skutków

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

Powód po rozpoczęciu rozprawy cofnął pozew, bowiem pozwany zapłacił dochodzoną kwotę. Pozwany oświadczył, że nie wyraża zgody na cofnięcie powództwa. Co mógłby zrobić powód aby skutecznie cofnąć pozew? Czy potrzebna jest zgoda pozwanego na cofnięcie

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Sąd orzekając o rozwodzie winien orzezc także o alimentach na dzieci

złożyć pozew o rozwód i stąd moje pytanie, czy po złożeniu pozwu sąd może zaocznie zasądzić rozwód bez wzywania stron na rozprawę po tak długim braku pożycia i niezamieszkiwania razem? Czy po otrzymaniu rozwodu ugoda zobowiązania płacenia tytułem

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

, z którego wnika ile pozostało do zapłaty po odjęciu zaliczek. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zgodnie z art. 648 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Brak zachowania jednak wymaganej formy pisemnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Zdrada jako przesłanka rozwodu

, wszytko jest wspólne. Obecny dom po części był budowany z pieniędzy, które uzyskałam ze sprzedaży domu odziedziczonego po ojcu. Czy to ma jakieś znaczenie w rozliczeniu przy podziale? Czy jednak spłacając tamtymi pieniędzmi kredyt wniosłam je do majątku

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.