Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestrony po
 
Wyszukiwana fraza:

strony po

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 381 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyłaczenie rzecznika dyscyplinarnego od udziału w ponownym rozpoznaniu sprawy

następujących przypadkach: sprawa dotyczy go bezpośrednio, jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób

Słowa kluczowe: postępowanie dyscyplinarne
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej

złożenia oferty i jej przyjęcia lub zawarcia umowy po negocjacjach. Ten tryb zawarcia umowy określa art. 72 § 1 k.c., który stwierdza, że jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do

Słowa kluczowe: oferta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 września 2010

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

. Przedsiębiorca wystawił fakturę VAT na kwotę 10.000 PLN netto, jako wynagrodzenie częściowe. Po zakończeniu prac wykonawca stwierdził, że jego wynagrodzenie do zapłaty to 40.000 PLN netto. Nie zgodziłam się z tym i wysłałam list polecony za zwrotnym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Można żądać zwrotu pożyczki nawet jak nie było umowy pisemnej

wpłaty. Wezwanie takie najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub doręczyć osobiście za pokwitowaniem odbioru (dla celów dowodowych). Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w takim wezwaniu, można sporządzić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Nastąpił zbieg egzekucji ze strony ZUS i komornika sądowego. Sąd przekazał egzekucję komornikowi sądowemu. Ponieważ ZUS wystawił tytuły wykonawcze oddzielnie na składki emerytalną, społeczną i zdrowotną, to komornik wszczął egzekucję również

Słowa kluczowe: egzekucja, zbieg egzekucji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2006

Odstąpienie od umowy rezerwacji lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem i zwrot wpłaconej zaliczki

zaliczki (inaczej niż w przypadku zadatku określonego w art. 394 Kc). Decydujące znaczenie w tym przypadku będą miały zatem postanowienia umowne. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Rzeczoznawca sporządzając operat szacunkowy dokonuje ustalenia wartości nieruchomości

administracją. Czy rzeczoznawca ma prawo podwyższyć wartość lokalu ze względu na podniesienie standardu po remoncie?

Zgodnie z art. 149 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, przepisy tej ustawy stosuje się do

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Termin do wniesienia apelacji oraz żądania uzasadnienia wyroku

art. 328 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku (czyli 7 dni od ogłoszenia na rozprawie). Żądanie spóźnione sąd odrzuci na

Słowa kluczowe: apelacja, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Rękojmia w przypadku zakupu używanej maszyny

, strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć, jeżeli nie jest to umowa z udziałem konsumentów (wówczas wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2007
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.