Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestrony po
 
Wyszukiwana fraza:

strony po

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 381 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W myśl tego artykułu, przepis art. 101 1 § 1 k.p. stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Rozwód mimo braku zgody jednego z małżonków

wszystkim finansowe. Przejawiają się one w postaci szerszego obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka niewinnego. Po pierwsze małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Ustna umowa przedwstępna a zadatek

Umowa przedwstępna sprzedaży działki została zawarta w tym roku. Umowy nie podpisałem ale wymaganą w umowie kwotę zapłaciłem przelewem bankowym, po czym sprzedający poinformował mnie, iż nie ma potrzeby podpisywania i odsyłania umowy, bo kwota

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna, zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2007

Trzecia umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony

, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Przepis wyraźnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 października 2008

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

Złożyłem apelację od wyroku I instancji i została odrzucona, bo była dzień po terminie. Odebrałem wyrok ale nie było tam żadnego pouczenia o terminach. Nadmienię, że nie miałem adwokata. Gdzie mogę złożyć skargę lub zażalenie?

Nie opisał o

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Premia regulaminowa w umowie o pracę

, gdy premia ta zostanie przyznana, wówczas po stronie pracownika powstaje roszczenie o jej wypłatę. Premia regulaminowa ma zasadniczo inny charakter, gdyż jest to wynagrodzenie, którego wysokość i zasady zostają z góry określone przez strony stosunku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

formalności związanych z wykupem mieszkania i spłatą zaległości czynszowych. Czy z takim dokumentem mogę udać się do właściwych urzędów bez obecności sąsiada. Czy po wykupie mieszkania mogę sporządzić przedwstępną umowę sprzedaży na moją córkę, która w chwili

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Bezumowne przechowanie rzeczy

rekompensacie za składowanie towarów. A czego ja mogę dochodzić w tej sytuacji?

Sprawa nie jest wprost uregulowana w przepisach prawa, należy jednak uznać, że w przypadku rozwiązania umowy najmu ustaje łączący strony stosunek najmu, co powoduje po stronie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Wykroczenie drogowe popełnione bez wiedzy właściciela pojazdu

nałożono jest obligatoryjną przesłanką skierowania sprawy na drogę sądową - art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sąd w toku sprawy o wykroczenie dokonuje rozpoznania, wysłuchuje strony i orzeka w tym zakresie. Mandat karny można

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Zgoda sądu opiekuńczego na sprzedaż nieruchomości ubezwłasnowolnionego całkowicie

, gdyż nie mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony mojego, skrajnie egoistycznego rodzeństwa. Koszty pobytu wyniosą ok. 1800 zł miesięcznie. 70% tej kwoty potrąci DPS. Pozostałe koszty ok. 900 zł muszą ponieść najbliżsi. Ja i brat zgadzamy się pokryć 2

Słowa kluczowe: opieka, ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 39 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.