Kalendarz przedsiębiorcy: 20-07-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestrony najmu
Wyszukiwana fraza:

strony najmu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 49 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku braku płatności czynszu

Moja firma zawarła umowę najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat. Najemca notorycznie spóźnia się z płatnościami. Czy możemy wypowiedzieć mu umowę?

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku braku płatności czynszu Bez zapoznania się z umową

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Kiedy nakłady na przedmiot najmu są konieczne a kiedy użyteczne?

zgodnie z treścią art. 662 § 1 k.c. powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Brak wykonania i wykończenia budowlanego przedmiotu najmu powoduje, że przedmiot najmu nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

Jest umowa najmu lokalu na czas określony dwa lata. Najemca pomimo pisemnego wezwania odmawia zapłaty za zużyte media pomimo, że taki obowiązek na nim ciąży. Jednakże w umowie jest napisane, że za zużyte media najemca będzie płacił bezpośrednio

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

strony, zgodnie z art. 675 § 3 k.c., domniemywa się, że przedmiot najmu został wydany najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku. Wezwanie do wydania przedmiotu najmu W przypadku zakończenia najmu winien Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Zmiana czynszu nie uzasadnia wypowiedzenia umowy najmu lokalu

najmu, jeżeli nie zostały spełnione określone w art. 11 ustawy podstawy wypowiedzenia. Są to przepisy powszechnie obowiązujące, co oznacza, że nie mogą być zmienione w umowie na mocy jej postanowień. Tym samym złożone przez Pana oświadczenie w zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Zmiana wysokości czynszu winna wynikać z aneksu, jeżeli umowa przewidziała taką formę zmiany umowy najmu

niższą (jak w umowie), następnie na wyższą jak ustalona przez właścicieli.

W opisanym stanie faktycznym zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego. Przedmiotem umowy najmu jest oddanie najemcy rzeczy do używania, z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 maja 2011

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

posiadania umowy najmu lokalu mieszkalnego jest nadinterpretacją prawa ze strony urzędników, gdyż takim tytułem jest także umowa użyczenia lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 710 k.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

Wynająłem mieszkanie w sierpniu ubiegłego roku. Nie zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego. Posiadam umowę najmu na czas określony do sierpnia 2010 roku. Lokator bez mojej wiedzy wyprowadził się w tym miesiącu, nie regulując zapłaty za czynsz

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

określenia umowy jako umowy dzierżawy brak zapisu w jej treści prawa do pobierania pożytków, które ma fundamentalne znaczenie dla umowy dzierżawy (czym w istotny sposób różni ją od umowy najmu), przesądza o innej, niż nadana przez strony, kwalifikacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Bezumowne przechowanie rzeczy

rekompensacie za składowanie towarów. A czego ja mogę dochodzić w tej sytuacji?

Sprawa nie jest wprost uregulowana w przepisach prawa, należy jednak uznać, że w przypadku rozwiązania umowy najmu ustaje łączący strony stosunek najmu, co powoduje po stronie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.