Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestosunek pracy
Stosunek pracy -

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w ww. warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu ww. warunków wykonywania pracy. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w prawie pracy pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.
Art. 22 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

stosunek pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 98 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

spółdzielni nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę albo powołania ( art. 68 Kodeksu pracy). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

poświęcony czas, wkład pracy jak i wkład finansowy uważam, iż należy mi się prawo najmu tego lokalu. Jednak dowiedziałam się, iż zgodnie z ustawą nie mam prawa wejść w stosunek najmu tego mieszkania po śmierci dziadka i przysługuje mi ewentualnie lokal

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

jego kierownictwem, wykonywanie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Jeżeli stosunek prawny zawrty przez pracownika zawiera te elementy to mamy do czynienia ze świadczenim pracy w ramach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

Mój pracodawca chce wręczyć mi wypowiedzenie dyscyplinarne za wyniesienie mienia bez zezwolenia pracodawcy. Chodzi tutaj o zabranie dokumentacji w formie elektronicznej, która miała mi służyć do pracy w domu. Z mojej strony było to działanie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

mu urlopu w mniejszym wymiarze niż wnioskowany. Nie ma natomiast prawa udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż określony we wniosku. W czasie trwania urlopu bezpłatnego stosunek pracy jest zawieszony, pracownik jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Zmiana statusu nauczyciela mianowanego

oznacza automatycznie, że szkoła ma obowiązek zatrudnić nauczyciela na podstawie mianowania. Zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem mianowanym nawiązuje się na podstawie mianowania na czas nieokreślony - jeżeli istnieją warunki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Wejście w stosunek najmu lokalu komunalnego po zmarłym najemcy

mieszkanie należy w ciągu miesiąca zwrócić gminie. Czy sprawa jest rzeczywiście przegrana - czy nie ma szansy wykupu tego mieszkania?

Zgodnie z art. 691 k.c. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania

kierownika w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania m. in. w przypadku powołania przez Radę Nadzorczą spółdzielni członków zarządu. Stosunek ten określony został w przepisach Kodeksu Pracy w at.68-72. W wyniku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006

Porada prawna: Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

W maju b. roku kończy mi się urlop rodzicielski nad synem. Wykorzystany w pełni przeze mnie i zonę. Żona pracuje, a ja zamierzam zamiast pójścia na urlop wychowawczy wrócić do pracy na 1/2 etatu. Proszę o pomoc prawna w zakresie: co mi przysługuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 lutego 2014

Informowanie pracodawcy o zmianie adresu zamieszkania

wynika jednak w jakiej formie to oświadczenie winno zostać złożone pracodawcy. W myśl art. 300 k.c. w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 kwietnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 10 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.