Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestan
Stan nietrzeźwości - Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

stan

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 217 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

został zakończony, tym samym nie jest pewny jej ostateczny kształt. Do czasu jej głoszenia obowiązuje stan prawny zgodnie z którym, w razie zbycia mieszkania przed upływem 5 lat nabytego z bonifikatą (zbycie nie nastąpi na rzecz osób najbliższych

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Zwrot nakładów za ulepszenie wynajmowanej nieruchomości

Wykonałem adaptację strychu na mieszkanie w budynku komunalnym. Posiadam umowę najmu tego lokalu. Przy próbie wykupu tego mieszkania dowiedziałem się pisemnie, o fakcie zakazu sprzedaży lokali z naszej kamienicy, niby ze względu na zły stan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a własność nieruchomości

miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 listopada 2007

Nie każda darowizna zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn

zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 896 Kc, darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Odszkodowanie a zwrot odprawy

będzie zobowiązany do odprawy. Co prawda orzeczenie sądu nakazuje przywrócenie pracownika do pracy, ale stanowi ono orzeczenie kształtujące prawa, czyli po powstaniu pewnego stanu prawnego sąd swoim wyrokiem zmienia ten stan. Jednym słowem, nie będzie

Słowa kluczowe: odprawa, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Becikowe przysługuje jedynie w przypadku zamieszkiwaniu w kraju

krajem. Można także dodać, ze Kodeks cywilny stwierdza, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Więc w przypadku zamieszkania chodzi o stan faktyczny, a nie o kwestie związane z

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 maja 2008

Przyznanie lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z mieszkania

ta ustawa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 5 - przez lokal socjalny, należy przez rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2008

Chwila nabycia spadku

skutecznie już z chwilą otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy. Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku ma jedynie charakter orzeczenia ustalającego istniejący stan prawny (orzeczenie deklaratoryjne). Mówiąc jednym słowem, w dniu śmierci ojca

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

konieczności dalszego sprawowania opieki nad nimi (np. z uwagi na stan zdrowia). Zasada ta nigdy nie jest kwestionowana, natomiast wątpliwości budzi pojmowanie i stosowanie w praktyce tej przeszkody. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie o charakterze wytycznych (z

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Zastrzeżona kara umowna

wstrzymania (powstrzymania) się ze świadczeniem. Stan opóźnienia może przybrać postać bądź opóźnienia zwykłego (prostego, sensu stricto ), bądź zwłoki (opóźnienia kwalifikowanego). Skoro z opisu stanu faktycznego wynika, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 22 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.