Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestan
Stan nietrzeźwości - Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

stan

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 217 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Squatting czyli zajęcie cudzej nieruchomości może prowadzić do nabycia własności

posiadanie w złej wierze. Kryterium oceny charakteru posiadania z punktu widzenia dobrej lub złej wiary jako warunku nabycia własności nieruchomości w krótszym (20 lat) lub dłuższym (30 lat) terminie jest stan świadomości posiadacza w chwili

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Opłata adiacencka należna jest w razie wzrostu wartości nieruchomości

o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

czasie po rozwodzie). Czy do podziału majątku brany jest stan rachunków bankowych na dzień rozwodu czy przyjmuje się większy zakres historii rachunku? Jak długo po rozwodzie można rościć prawa do sum pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Czynność zwykłego zarządu

decyduje o prawie własności. Oczywiście dowód rejestracyjny powinien odzwierciedlać stan faktyczny, czyli jeżeli jest współwłasność to powinna ona być wpisana do dowodu. Nabyty w trakcie małżeństwa samochód (brak rozdzielności majątkowej) stanowi wspólną

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć

się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności. Wygaśnięcie służebności na skutek jej niewykonywania następuje z mocy samego prawa. W razie potrzeby stwierdzenie

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Zakaz zatrudniania członków rodziny w samorządach

dalej mimo ustania małżeństwa (chyba że zostało ono unieważnione, albowiem wtedy powstaje stan taki, jak gdyby nigdy nie zostało one zawarte). W opisanym przypadku mamy do czynienia z powinowactwem pierwszego stopnia, zatem zatrudnienie narusza

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Prowadzenie działalności gospodarczej na zwolnieniu lekarskim

niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia i przedłużyć okres choroby. W związku z tym przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 - zwana dalej ustawą

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2007

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Rzeczoznawca sporządzając operat szacunkowy dokonuje ustalenia wartości nieruchomości

lokalu mieszkalnego. Rzeczoznawca zatem sporządza wycenę uwzględniającą stan nieruchomości w jakim ona się znajduje w chwili wyceny, a ustalona przez niego wartość winna odzwierciedlać prawdopodobną cenę za jaką nieruchomość (lokal mieszkalny), może

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Blokada rachunku papierów wartościowych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank

stanu w przypadku, gdy wartość ich jest poniżej określonej kwoty. Bank nie monitoruje Pana rachunku, stąd pewnie nie wie, jaki jest jego stan. Może Pan wystąpić do banku o wyrażenie zgody na zlecenie sprzedaży i pokrycie kredytu, lub bank w przypadku jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 22 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.