Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestan
Stan nietrzeźwości - Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

stan

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 217 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wartość darowizny dla potrzeb obliczenia zachowku

oparciu o jej stan w chwili jej dokonania, a zatem bez dokonanych przez Pana późniejszych nakładów inwestycyjnych. Jednakże wartość ta (bez tych nakładów) winna być ustalona w oparciu o ceny aktualne. Jeżeli zatem nieruchomość warta była w 2002 roku 25.000

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2009

Odroczenie rozprawy sądowej

jest np. stan zdrowia. W takim przypadku, jeżeli Pani stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, winna Pani przedstawić sądowi zaświadczenie od lekarza sądowego , który wyda takie zaświadczenie. Jeżeli jednakże Pani stawiennictwo nie jest obowiązkowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2011

Spadkobierca ustawowy, który nie otrzymał należnego mu spadku, może mieć roszczenie o zachowek

uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). O wielkości zachowku przysługującego uprawnionemu decyduje stan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009

Szkoda komunikacyjna wynikająca z oblodzonej drogi dojazdowej

stan techniczny obiektu budowlanego. Są nimi właściciel i zarządca obiektu budowlanego. Odpowiedzialność za stan obiektu nie jest powiązana z prawem własności, lecz ze stanem władania i zarządzania danym obiektem. W świetle przepisów ustawy o własności

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2008

Zsiedzenie nieruchomości prowadzi do jej nabycia

posiadanie w złej wierze. Kryterium oceny charakteru posiadania z punktu widzenia dobrej lub złej wiary jako warunku nabycia własności nieruchomości w krótszym (20 lat) lub dłuższym (30 lat) terminie jest stan świadomości posiadacza w chwili

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Możliwość spłaty części długu przez współdłużnika

Bank zajął zabezpieczony pojazd a następnie go zbył, nie musiałaby Pani spłacać całości kredytu. Może Pani także w tej sprawie wystosować skargę do Komisji Nadzoru Finansowego, opisując cały stan faktyczny, prosząc jednocześnie sprawdzenie przez KNF

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2008

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (choroba psychiczna), chyba że osoba taka uległa zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków (poza sytuacją, gdy stan

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

oznacza ześrodkowanie przez tę osobę całej swej działalności życiowej w lokalu najemcy, przy czym chodzi tu o stan faktyczny trwający do chwili śmierci najemcy. Natomiast stan ten po śmierci najemcy jest z punktu widzenia przesłanek art. 691 KC

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Wyrok orzekający rozwód może modyfikować wcześniej orzeczony obowiązek alimentacyjny

wielokrotnie rozpatrywane przez sądy, w tym Sąd Najwyższy. Zagadnienie to dotyczy w szczególności kwestii, czy na skutek orzeczenia rozwodu upada stan faktyczny, na którym oparty był wydany w czasie trwania małżeństwa prawomocny wyrok zasądzający na rzecz

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2012

Wywiad środowiskowy może skutkować wypowiedzeniem najmu lokalu komunalnego

nie tylko stan prawny ale i stan faktyczny. Wywiad środowiskowy jest prawnym środkiem umożliwiającym dokonanie oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej, rodzinnej i bytowej osoby ubiegającej się o określone świadczenie (w tym także o udzielenie wykupu

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 22 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.