Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestan
Stan nietrzeźwości - Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

stan

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 217 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnioną, obłożnie chorego - osobę, która dysponuje dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym stan zdrowia, w którym chory bez narażenia życia lub zdrowia nie może prowadzić normalnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

z bezpiecznym pobytem osób w przedmiotowej nieruchomości. Konieczność zapewniania odpowiedniego lokalu zastępczego w razie niemożności pobytu w nieruchomości z uwagi na jej stan techniczny uzależniona jest od posiadanego tytułu prawnego tych osób do

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Obdarowany może być zobowiązany do uzupełnienia zachowku

udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). O wielkości zachowku przysługującego uprawnionemu decyduje stan istniejący w chwili otwarcia spadku. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

W przypadku nie zgłoszenia nabycia składnika majątku w spadku, nie można skorygować deklaracji podatkowej

. Mając zatem na uwadze przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż zwolnieniem, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku spadków i darowizn objęte są rzeczy i prawa majątkowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2011

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

, powyżej 15 dB w porze nocnej). Ponadto opisany stan faktyczny może naruszać przepis art.51 § 1 Kodeksu wykroczeń zgodnie z którym, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem narusza spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

składki. Jeżeli chodzi o dochodzenie Pana uprawnień to może Pan zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych, w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 44. W skardze do Rzecznika należy opisać stan faktyczny dotyczący szkody i działań z nią związanych, jak

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Mediacja jest możliwa w każdej sprawie cywilnej

stan umysłowy (art. 95 § 4 k.r.o.). W mediacji taka rozmowa z udziałem wszystkich członków rodziny (choć z różnym zakresem decyzyjności) jest możliwa. Inne osoby są wyłączone z postępowania mediacyjnego. Na mocy ustawy z dnia 28 lipca

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

271 dni). Decyzja pracodawcy obarczona jest jednak pewnym ryzykiem, albowiem pracodawca winien posiadać pewność, że na ten dzień stan zdrowia pracownika nie będzie pozwalał mu na realizację zadań wynikających z umowy o pracę, a ponadto pracownik ten

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Odstąpienie od umowy przedwstępnej z developerem

Podpisałam z developerem umowę na budowę i zakup domu (stan po klucz) z działką ponad rok temu. Termin wykonania umowy przez developera minął pół roku temu. Przez cały okres obowiązywania umowy developer opóźniał się z pracami. Budowa finansowana

Słowa kluczowe: bank, developer, kredyt, kredyt hipoteczny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

mówić o wprowadzeniu w błąd, choć trudno jest jednoznacznie oceniać stan sprawy nie mając wglądu w materiał dowodowy. Nie mniej jednak, jeżeli sąd uzna, że działaniem swoim wyczerpał Pan znamiona wykroczenia z art. 65 § 1 kw, to może orzec grzywnę w

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.