Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnestan
Stan nietrzeźwości - Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

stan

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 217 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odroczenie kary pozbawienia wolności

kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Fakultatywne odroczenie

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2009

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Opłata sądowa w sprawie o rozwód

należnej opłaty zostaje odroczony w czasie, do chwili jego rozpatrzenia przez sąd. Sąd rozpoznając wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych bierze pod uwagę nie tylko aktualne możliwości finansowe powoda, ale również jego stan majątkowy. Podstawą zwolnienia

Słowa kluczowe: koszty sądowe, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2009

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

wielkości zachowku przysługującego uprawnionemu decyduje stan istniejący w chwili otwarcia spadku, tj. czy uprawniony w tej chwili jest trwale niezdolny do pracy bądź małoletni. Punktem odniesienia przy obliczaniu stanu czynnego spadku dla potrzeb obliczenia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Małżonkowie mają obowiązek przyczyniać się do zaspakajania potrzeb rodziny

. Jednakże w konkretnych okolicznościach sąd mając na uwadze z jednej strony liczbę i wiek dzieci, a z drugiej strony kwalifikacje zawodowe małżonka, przy którym dzieci pozostały, jego wiek i stan zdrowia a nadto kierując się zasadami współżycia społecznego

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim, brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

k.k. (kodeksu karnego), osoba która znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

zamieszkania strony, a więc stan, w którym nie tylko pierwsze, ale i kolejne doręczenia nie mogą być dokonywane pod wskazany adres, albowiem strona pod tym adresem nie zamieszkuje. Przepis ten stosowany jest jednak przy zainicjowaniu postępowania, późniejszy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć skrócone odpisu akt stanu cywilnego

września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Zatem

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 22 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.