Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnesprzeciw od pozwu
Wyszukiwana fraza:

sprzeciw od pozwu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 13 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Z samego zatem nakazu zapłaty wynika wezwanie do uiszczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Sprzeciw od wyroku zaocznego można złożyć w terminie 7 dni

doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw od wyroku zaocznego złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

nakazowym konieczne byłoby aby np. faktura, którą dołączono do pozwu została przez Panią podpisana lub w inny sposób uznała Pani dług. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty,. W piśmie tym Pani jako pozwana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Sprzeciw skutecznie wniesiony przez pozwanego powoduje wyznaczenie rozprawy przez sąd

rozprawy, lecz opiera się na dołączonych do pozwu dowodach pisemnych. Po wydaniu nakazu zapłaty pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. Pismo zawierające sprzeciw

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wysłałem do firmy, w której zalegamy z płatnościami pismo z prośbą o rozłożenia długu na raty. Firma nie odpowiedziała na to pismo wcale tylko teraz otrzymałem z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy można teraz złożyć sprzeciw od tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Jak na drodze sądowej odzyskać pożyczkę?

tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. W pozwie należy przytoczyć wszystkie dowody oraz załączyć w oryginale dokumenty mające stanowić dowód w sprawie. Do pozwu należy załączyć także odpis samego pozwu oraz wszystkich załączników. Przy wnoszeniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2010

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

firm windykacyjnych. Niedawno otrzymałem list od Kancelarii Prawnej nakazujący zapłatę kwoty za zerwanie umowy i równocześnie z informacją, że został przeciwko mnie skierowany pozew do Sądu Rejonowego (otrzymałem również formularz pozwu). Czy mogę

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. W związku z powyższym, pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w tym powinny być sporządzone na urzędowych

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. Aktualnie warsztat naprawczy złożył w sądzie pozew o zapłatę w trybie upominawczym przeciwko właścicielowi pojazdu. Od tego pozwu został złożony sprzeciw - właściciel pojazdu dysponuje opiniami Rzecznika

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

wydania nakazu zapłaty , taki nakaz wyda. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Sąd doręcza pozwanemu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.