Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnesprzeciw+od+wyroku+zaocznego
Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej -

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.
art. 344 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

sprzeciw+od+wyroku+zaocznego

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2125 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzeciw od wyroku zaocznego można złożyć w terminie 7 dni

doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw od wyroku zaocznego złożony po terminie oraz sprzeciw, którego…

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Kasacja od wyroku karnego

poruszone, gdzie i kto odebrał te pieniądze, które mógł oddać, jeżeli jemu się nie należały. Czy mogę i jak składać o kasację wyroku?

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 kwietnia 2007

Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy jedynie tych dłużników solidarnych, wobec których został on uwzględniony

tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. W myśl art. 505 § 2 k.p.c. nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2010

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

wniesieniem pisma do sądu. W przypadku gdy pozwany otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to jedynym środkiem uchylenia takiego nakazu jest wniesienie sprzeciwu. W myśl art. 505 35 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Sprzeciw skutecznie wniesiony przez pozwanego powoduje wyznaczenie rozprawy przez sąd

. Reasumując, jeżeli wniesiony został skutecznie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, to otrzyma Pani jako powód odpis wniesionego sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Będzie Pani mogła wówczas zapoznać się z zarzutami jakie

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

. Na podstawie art. 344 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

dwóch tygodni od doręczenia nakazu. W opisanym stanie faktycznym wynika, że uznaje Pani roszczenie w kwocie 12.300 PLN, a tym samym może Pani wnieść sprzeciw i zaskarżyć nakaz w części przekraczającej tą wartość. W uzasadnieniu winna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, należy wskazać z jakiego powodu strona nie mogła dokonać

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wysłałem do firmy, w której zalegamy z płatnościami pismo z prośbą o rozłożenia długu na raty. Firma nie odpowiedziała na to pismo wcale tylko teraz otrzymałem z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy można teraz złożyć sprzeciw od tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Egzekucja z wyroku karnego

nalicza sobie pieniądze od każdej wpłaty. Czy można coś zrobić?

Z opisu sprawy wynika iż sąd cywilny wydał orzeczenie nakazujące Pani spłatę długu wobec wierzyciela. Orzeczenie takie stanowi tytuł egzekucyjny, który po zaopatrzeniu w klauzulę

Słowa kluczowe: egzekucja, wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 213 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.