Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnesprawca
Młodociany sprawca przestępstwa - Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

sprawca

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 75 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Terminy rozpatrzenia skargi administracyjej

nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Z uwagi na fakt, iż złożył Pan zażalenie na

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2007

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

. W przypadku mniejszej wagi sąd może skorzystać z zastosowania łagodniejszej kwalifikacji czynu, wówczas sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oczywiście współmałżonek, który zbył przedmiot wchodzący

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Jak bronić się przed zniewagą lub pomówieniem?

przepisy jeżeli sprawca dopuszcza się pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania (kara pozbawienia wolności do lat 2). Często trudno jednoznacznie oceniać zachowanie sprawcy, o ile nie budzi wątpliwości, że zachowanie to jest naganne, to nie

Słowa kluczowe: pomówienie, zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

. Przepis art. 183 § 1 k.p.k. nie może natomiast uzasadniać i usprawiedliwiać przesłuchania w charakterze świadka osoby, która wskazana została w zawiadomieniu o przestępstwie jako sprawca czynu, i to w sytuacji wykluczającej sprawstwo jakiejkolwiek innej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Ochrona przed hałasem - jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

wykroczenie (sprawca podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny). Reasumując, naszym zdaniem winni państwo żądać dokonania pomiarów poziomu hałasu w mieszkaniu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Należy także interweniować

Słowa kluczowe: budynek, hałas, ochrona, sąsiad
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę,

, to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, jego odpowiedzialność karna jest zaostrzona. Przestępstwo to określane jest najczęściej mianem poświadczenia nieprawdy lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

, która cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

W ramach prawa do obrony oskarżony (podejrzany) ma prawo do składania fałszywych zeznań

wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Aby osoba (sprawca) mógł podlegać odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności za wykroczenie, w toku prowadzonego postępowania karnego lub w sprawie o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Posiadanie narkotyków jest karalne

psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast ustawa przewiduje także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

wchodzącego w skład wspólności majątkowej małżeńskiej niezbędne jest ustalenie, że sprawca, zabierając rzeczy ruchome wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków i dysponując nimi samowolnie, miał zamiar powiększenia swojego majątku kosztem majątku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.