Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnesprawca
Młodociany sprawca przestępstwa - Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

sprawca

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 75 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każda nieprawdziwa wypowiedź, stanowi pomówienie lub naruszenie prawa

. W przypadku pomówienia, mówimy o takim działaniu (art. 212 § 1 k.k.), w którym sprawca pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu

wykonania kary nie stosuje się do sprawcy recydywisty wielokrotnego (sprawca uprzednio skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

wykonanie umowy w sposób wadliwy. Dla bytu tego przestępstwa konieczne byłoby nie tylko wykazanie, że sprawca przy zawieraniu umowy podał informację o prowadzonej działalności, mimo że takiej działalności nie prowadził, ale przede wszystkim konieczne byłoby

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

drogę postępowania egzekucyjnego. W toku egzekucji komornik sądowy będzie domagał się spłaty od sprawcy szkody. Jeżeli sprawca ten jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność ustawowa, komornik będzie mógł żądać

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Uciekanie przez dłużnika z majątkiem może stanowić przestępstwo

albo uszkadza składniki swojego majątku. W przypadku przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. sprawca działa w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, albo udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Odpowiedzialność za fałszywe dowody

kk. czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Reasumując, w opisanej sytuacji powinien Pan zająć takie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca tego przestępstwa podlega tylko grzywnie. Natomiast jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia takiego przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Postępowanie w przypadku braku dostarczenia towaru

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oczywiście konieczne było by wykazanie, że sprawca działał umyślnie w celu oszustwa. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2006

Składanie fałszywych zeznań

rozstrzygnięcie sprawy, sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. Proponujemy w Pani sprawie skorzystać z pomocy obrońcy z wyboru

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

przewidziane w art. 53 kpk. Należy jednak zaznaczyć, że aby sprawca mógł podlegać odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki wynikające z ustawy przewidującej odpowiedzialność karną za taki czyn

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.