Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnesprawca
Młodociany sprawca przestępstwa - Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

sprawca

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 75 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

drugiej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła. Sprawca tego przestępstwa podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Aby oceniać dane zachowanie jako zniewagę

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Oszustwo czy niewykonanie umowy

sposoby działania, to zawsze przy ich stosowaniu warunkiem zrealizowania skutku jest błąd po stronie pokrzywdzonego. Może to być błąd co do osoby, błąd co do rzeczy, błąd co do zjawiska lub zdarzenia. W sytuacji wprowadzenia w błąd sprawca wywołuje w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej

sprawca wywołuje w świadomości pokrzywdzonego fałszywe wyobrażenie (rozbieżność między rzeczywistością), zaś w przypadku wyzyskania błędu ta rozbieżność już istnieje, a sprawca nie koryguje jej lecz korzysta z tego błędu dla uzyskania przez siebie, w celu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Umorzenie postępowania karnego nie jest skazaniem

postępowania karnego przez sąd jest ukaraniem sprawcy. Jedna rzecz, z jaką mamy tu do czynienia to bycie w ewidencji karnej jako sprawca przestępstwa i druga bycie ukaranym za popełnienie przestępstwa. W mojej ocenie jest Pan sprawcą, ale sąd umorzył na okres

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Czy umorzenie postępowania karnego oznacza, że jest się karanym

treści tego artykułu wynika, że sąd nie stosuje w stosunku do sprawcy kary czy środka karnego przewidzianego w kodeksie karnym, a jedynie poddaje sprawcę próbie. Ponadto, gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został

Słowa kluczowe: karne prawo, umorzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2006

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, w takim wypadku sprawca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2013

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

kosztów w postaci wynagrodzenia obrońcy. Nie ma możliwości żądania zwrotu tych kosztów od prokuratora, gdyż działa on w interesie publicznym, a postępowanie sądowe ma za cel ustalenie czy sprawca popełnił przestępstwo, a jeżeli tak to skazanie go na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Nielegalne nagrywanie osób trzecich może być przestępstwem

urządzeniem lub oprogramowaniem, w celu uzyskania informacji. Ściganie wszystkich tych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że sprawca nie podlega tak długo ściganiu karnemu, do chwili aż osoba pokrzywdzona jego działaniem nie złoży

Słowa kluczowe: podsłuch
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

jest ponoszona zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych . Przy czym, n aruszenie dyscypliny finansów publicznych jest popełnione umyślnie, jeżeli sprawca miał zamiar je popełnić, to jest chciał je popełnić albo

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku - zdarzenia.

Karna z dnia 15 marca 2001 roku (sygn. akt III KKN 492/99), zbiegnięcie z miejsca zdarzenia w rozumieniu art. 145 § 4 KK z 1969 r. (analogicznie: art. 178 KK) ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia

Słowa kluczowe: karne prawo, wypadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 marca 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.