Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnespadkodawca
Wyszukiwana fraza:

spadkodawca

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 139 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo żądania zachowku od obdarowanego spadkobiercy

trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Zakładając, że spadkodawca nie pozostawił innych składników majątkowych poza przedmiotowym mieszkaniem, którego

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2008

Mieszkanie nabyte w czasie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

, które należą majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z tym przepisem m. in. do majątku osobistego małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, a

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Nie można przyjąć częściowo spadku a częściowo go odrzucić

spadkobiercy przypada z innego tytułu). Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2008

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

. Jedyna możliwość aby uprawnionego pozbawić należnego mu zachowku wynika z treści art. 1008 k.c., zgodnie z którym, spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie). Czyli Pani babcia musiałaby sporządzić

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009

Zstępni mają prawo do zachowku jeżeli nie zostali pozbawieni tego prawa w testamencie

. Pani matka mogła w oparciu o treść art. 1008 k.c. wydziedziczyć określone osoby. Zgodnie z tym przepisem, spadkodawca w testamencie może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010

Roszczenie do obdarowanego o należny zachowek mogą mieć spadkobiercy ustawowi

otwarcia spadku, jeżeli zostały dokonane na rzecz spadkobierców lub osób uprawnionych do zachowku. Jeżeli spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2010

W przypadku darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę, doliczone one mogą być do masy spadkowej

ich wydziedziczenie. Wydziedziczenia dokonuje spadkodawca poprzez testament negatywny. Obalony zostaje tytuł powołania do spadku z ustawy, gdyż w ten sposób testator pozbawia określoną osobę zdolności do dziedziczenia po sobie. Pozbawienie prawa do

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

(odpowiada tylko za dług do wartości czynnej masy spadkowej). Oznacza to, że każdy z wierzycieli może domagać się od spadkobiercy, który spadek przyjął z dobrodziejstwem inwentarza zapłaty długów jakie zaciągnął spadkodawca. W tym celu wierzyciel może żądać

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Darowizna dokonana na rzecz współmałżonków jest doliczona do spadku na potrzeby obliczenia zachowku

całą wartość darowizny czy tylko połowę - czyli tę która przypada mojej siostrze?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2003 roku sygn. IV CK 158/02 w sytuacji, gdy spadkodawca uczynił darowiznę na rzecz uprawnionego do

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.