Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnespadkobiercy
Wyszukiwana fraza:

spadkobiercy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 224 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

pomiędzy spadkobiercami. Podział spadku może odbyć się poprzez zawarcie umowy o dział spadku (z uwagi, że podziałem objęta jest nieruchomość, umowa wymaga formy aktu notarialnego), a jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, w postępowaniu sądowym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zbycie ekspektatywy a skutki podatkowe

wniesiony wkład budowlany albo jego części i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2008

Najpierw dział spadku, potem darowizna

były u niej zapożyczone. Proszę o odpowiedz czy powinny również zwrócić pożyczoną kwotę jeśli juz siostra nie żyje?

Po pierwsze siostry jeżeli zaciągnęły pożyczkę od zmarłej, to mimo jej śmierci zobowiązane są do jej zwrotu. Spadkobiercy mogą

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

tego rozstrzygnięcia. W przypadku gdy w miejsce strony weszły osoby będące jej spadkobiercami, wytoczenie powództwa tylko z tego powodu, że pozew nie jest skierowany przeciwko Pani ojcu lecz Pani jako spadkobiercy, także korzysta z powagi rzeczy

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

co spadkobierca uprawniony do zachowku otrzymałby w wyniku spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). Wówczas spadkobiercy temu przysługuje

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

nieruchomościami mogli ich spadkobiercy, konieczne jest uregulowanie stanu prawnego poprzez przeprowadzenie postępowania spadkowego. Jedyna możliwość aby dokonać przeniesienia na Pana własności nieruchomości bez postępowania spadkowego, to wystąpienie przez Pana do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Aby dokonać zbycia nieruchomości należy uporządkować stan prawny w księdze wieczystej

zaliczona do kręgu spadkobierców ustawowych. W opisanym stanie faktycznym, występują jako spadkobiercy współmałżonek oraz dwoje dzieci. Z tych 4/5 współwłasności w nieruchomości do spadku wchodzi przysługujący spadkodawcy udział we współwłasności

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

spadkobiercy W skład masy spadkowej wchodzą wszystkie prawa majątkowe spadkodawcy, w tym także nabyty przez niego udział w nieruchomości. Jak wynika z treści art. 922 k.c. (kodeksu cywilnego), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

energetycznemu w przypadku gdy zawarta jest umowa o dostarczanie energii – od odbiorcy (strony tej umowy. W przypadku śmierci takiej osoby, w jej prawa i obowiązki wchodzą jej spadkobiercy (ustawowi i testamentowi) i to na nich przechodzą wszystkie prawa i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Małżonek będący w separacji faktycznej dziedziczy po współmałżonku spadkodawcy

ustanowienie spadkobiercy ustawowego, wówczas co do zasady przysługiwać mu będzie roszczenie o zachowek po zmarłym małżonku. Uprawnieni do zachowku na podstawie art. 991 § 1 k.c. są zstępni (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2011
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.