Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnespadkobiercy
Wyszukiwana fraza:

spadkobiercy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 224 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna dokonana przez spadkodawcę doliczona do spadku

bez testamentu w razie śmierci matki za parę lat? Czy rodzeństwo i inni spadkobiercy będą mogli mimo wszystko żądać zachowku? Jeżeli matka da darowiznę mi to czy to mieszkanie wejdzie w skład majątku wspólnego z moją żoną? Czy w razie rozwodu będę

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Ustalenie wartości nabycia spadku na potrzeby wyliczenia należnego podatku od spadków i darowizn

odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 września 2009

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

dziedziczenia. Podlegają sukcesji uniwersalnej także prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej. Podlegająca takiej sukcesji korzyść majątkowa wynikająca z udzielenia bonifikaty ostatecznie weszła do majątku spadkobiercy

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Zzapis testamentowy

służebności), nie stanowi wystarczającej podstawy do dokonania wpisu tego ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej. Do dokonania takiego wpisu potrzebny jest dokument obejmujący oświadczenie obciążonego zapisem spadkobiercy o ustanowieniu na rzecz

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010

Roszczenia do zachowku można pozbawić w testamencie

spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). W takim przypadku spadkobiercy temu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 marca 2010

Brak złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje przyjęcie spadku wprost

spadkodawcy. Jeżeli spadkobierca ustawowy jest powoływany w dalszej kolejności i wiedział on o tym, że przed nim dziedziczą inne osoby, to dla niego bieg tego terminu rozpocznie się z chwilą gdy dowie się on o tym, że spadkobiercy ci nie chcą lub nie mogą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

- połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Rozporządzenie testamentowe - zapis

22 lat temu zmarł mój dziadek i w akcie notarialnym zobowiązał mojego ojca (jako spadkobiercy gospodarstwa rolnego) do płacenia siostrze przez 20 lat kwoty pieniężnej odpowiadającej 10% obrotu. W tym czasie nikt nie żądał, ani nie wypłacał

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Spadkobierca ustawowy, który nie otrzymał należnego mu spadku, może mieć roszczenie o zachowek

współwłaścicielach kamienicy, dziedziczą po nich spadkobiercy ustawowi (jeżeli nie ustanowili spadkobierców testamentowych), im przysługuje prawo pobierania wszelkich pożytków z nieruchomości. Z opisu stanu faktycznego wynika, że jedynie ewentualne roszczenie jakie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009

Darowizna a uprawnienie do zachowku

powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Do masy spadkowej dolicza się darowizny uczynione przez spadkodawcę. Nie

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 … 23 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.