Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnespłaty długu
 
Wyszukiwana fraza:

spłaty długu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 79 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku sprzedaży długu przez bank, dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty jakie miał przeciwko bankowi

nie podejmował wobec mnie żadnych działań na drodze sądowej zmierzających do odzyskania wierzytelności. Nie zostałem poinformowany o sprzedaży długu, a mimo to w dniu wczorajszym otrzymałem od firmy windykacyjnej wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu

Słowa kluczowe: bank, cesja, dług, firma windykacyjna
Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 5 grudnia 2011

Zobowiązanie wielu dłużników

Czy spłata długu przez jednego ze wspólników, lub podpisana przez niego ugoda dotyczy całości zobowiązania? Kiedy można dług podzielić na dłużników?

Wierzyciel może wedle swojego uznania żądać spłaty zadłużenia od wszystkich dłużników

Słowa kluczowe: dłużnik, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

nieruchomości, gdyż spłata długu ze środków uzyskanych ze sprzedaży zwolni w tym zakresie Pana z długu. Pan w wyniku spłaty należności za dłużnika, nabywa jedynie w stosunku do niego roszczenie regresowe o zwrot zapłaconych przez Pana środków

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Ugoda z wierzycielem

właśnie jest to proponuję podjąć próbę zawarcia ugody w zakresie spłaty długu. Ugoda taka określa z jednej strony obowiązki dłużnika dot. spłaty zadłużenia (terminy i kwoty), z drugiej strony wierzyciel zobowiązuje się w trakcie trwania ugody nie

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

obaw o skierowanie sprawy do egzekucji, to zawarcie ugody w sprawie spłaty długu. W ugodzie takiej dłużnik zobowiązuje się względem wierzyciela do spłaty długu w ratach, w określonych terminach i wysokościach (np. w ratach miesięcznych). W przypadku

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010

Umorzenie należności bez zgody wierzyciela nie jest możliwe

wystąpić do wierzyciela o zawarcie ugody w zakresie spłaty długu. W ugodzie takiej, dobrowolnie można zobowiązać się do spłaty długu w określonych ratach. W obu sytuacjach jednak zawsze potrzebna jest zgoda wierzyciela. Panu przysługiwać w zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006

Spłata zobowiązania z pominięciem firmy windykacyjnej

uwagi na wykup od wierzyciela (banku) Pańskiego długu sama stała się Pana wierzycielem. Tak czy inaczej może Pan zaproponować wierzycielowi (bankowi albo firmie windykacyjnej) zawarcie ugody w zakresie spłaty długu. Biorąc pod uwagę Pana dobrą wolę oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Odpowiedzialność za długi spadkowe

, z propozycją spłaty przez córkę zmarłego w 10-ciu równych ratach. My o długu dowiedzieliśmy się od tego człowieka, żona zmarłego (teściowa) mieszka z nami, pod naszą opieką ponieważ jest chora (była kila razy w zakładzie zamkniętym). Mam pytanie czy

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2008

Egzekucja z wyroku karnego

zapłacie. Reasumując podstawowe znaczenie ma w przedmiotowym przypadku wola wierzyciela. Jeśli Pani porozumie się z nim co do spłaty swego długu bez postępowania egzekucyjnego to jak najbardziej możliwe jest wstrzymanie egzekucji. Istnieje realna

Słowa kluczowe: egzekucja, wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

zakresie dobrowolnej spłaty długu. Z chwilą wypowiedzenia umowy kredytu, sprawa przekazana zostaje w banku z komórki kredytów do komórki windykacji, która będzie odpowiedzialna za odzyskanie należności banku. W tym wypadku można próbować się porozumieć z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.