Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnespółka jawna
Spółka jawna - Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie - spółka jawna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu - sp. j.
Art. 22 - 24 kodeksu spółek handlowych
 
 
Wyszukiwana fraza:

spółka jawna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 14 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Likwidacja spółki jawnej

zwykła forma pisemna. Po podjęciu uchwały w zakresie likwidacji spółki, wspólnicy powinni zmierzać do jej likwidacji poprzez spłatę wszelkich zobowiązań, jakie spółka zaciągnęła. Zawarte umowy z klientami mogą zostać albo przez spółkę zakończone

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która nigdy nie rozpoczęła działalności - brak ksiąg, brak Regon i NIP. Chcielibyśmy wykreślić spółkę z KRS. Nie możliwe jest przedstawienie sensownego bilansu skoro spółka jedynie istnieje w rejestrze KRS. W

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Zrzaczenie się przez wspólników prowadzenia spraw spółki wymaga podjęcia uchwały

W spółce jawnej, której jestem wspólnikiem jej dwaj pozostali wspólnicy stwierdzili, że przekazują mi dalsze kierowanie firmą. Było to zwykłe pismo przez nich podpisane, nie ma żadnej podjętej uchwały. Zaproponowałem prowadzenie spraw spółki przez wszystkich wspólników bez wynagrodzenia, na zasadzie podziału obowiązków z jak najlepszym wykorzystaniem…

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2010

Rozwiązanie spółki jawnej bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji

zgodnie z kodeksem spólek.

Spółka jawna może zostać rozwiązana przez wspólników w wyniku podjęcia jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki. Rozwiązanie spółki co do zasady prowadzi do likwidacji spółki jawnej, chyba że

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

swoje działania, które umożliwia kontynuowanie działalności jednoosobowo bez utraty ciągłości prowadzonej działalności.

Spółka jawna w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu, ulega rozwiązaniu (art. 58 ust. 6 k.s.h.). Spółka nie może działać jako

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Jednomyślna uchwała wspólników może określić inny sposób zakończenia działalności spółki jawnej

Mam pytanie odnośnie likwidacji dwuosobowej spółki jawnej: Spółka w chwili obecnej nie posiada majątku, który podlegałby likwidacji. Spółka nie posiada także zobowiązań, które podlegałyby spłacie. W umowie spółki jest jednak zapis o likwidacji

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

Jestem wspólnikiem trzy osobowej spółki jawnej, w której każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Pobrane zostały przez wspólników z rachunku bankowego pewne kwoty, w wysokości po ok.. 10 tys. zł. Ja traktuje to jako zaliczki na poczet…

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Rozwiazanie spółki jawnej może nastąpić zgodnie z umową spółki

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki jawnej dwuosobowej. Wspólnik wypowiedział mi umowę spółki oraz chce likwidacji firmy. Największą wartością firmy są podpisane umowy oraz stworzona baza danych. Wspólnik nie zgadza się na wykup moich udziałów. Jak się bronić i od kiedy jest likwidacja, czy od momentu kiedy mi wypowiedziała…

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

pracodawca jaką jest spółka może dokonywać zmian w zakresie stosunku pracy. Nie mniej jednak zgodnie z treścią a rt. 3 1 § 1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

Co zrobić ze wspólnikiem spółki jawnej, który nie prowadzi spraw spółki i nie angażuje się w jej prowadzenie? Czy wspólnik może z tego powodu zostać pozbawiony udzialu w zyskach spółki?

Zgodnie z art. 51 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym…

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.