Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnesądy
 
Wyszukiwana fraza:

sądy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 37 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie dopełnienie w terminie obowiazku zgłoszenia do urzędu

swej istoty charakter wyjątkowy (jako wyjątek od powszechnej reguły nakazującej płacenie zobowiązań podatkowych). Z uwagi na powyższe instytucja zwolnienia podatkowego winna być interpretowana wąsko, a sądy administracyjne nie powinny dążyć do

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2010

Zniewaga jest karalna

żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. W Polsce niezmiernie rzadko zapadają wyroki odszkodowawcze w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Najczęściej sądy orzekają zamieszczenie oświadczenia w mediach, a także przekazanie odpowiedniej sumy na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Wyrok orzekający rozwód może modyfikować wcześniej orzeczony obowiązek alimentacyjny

wielokrotnie rozpatrywane przez sądy, w tym Sąd Najwyższy. Zagadnienie to dotyczy w szczególności kwestii, czy na skutek orzeczenia rozwodu upada stan faktyczny, na którym oparty był wydany w czasie trwania małżeństwa prawomocny wyrok zasądzający na rzecz

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2012

Nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadzona przez starostów ewidencję gruntów i budynków winna zawierać wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Zgodnie z treścią art. 23 tej ustawy właściwe organy, sądy i kancelarie

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

k.p.c. (kodeksu postepowania cywilnego) do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Do spraw cywilnych Kodeks postępowania cywilnego zalicza sprawy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

stanowił, że nabycie nieruchomości przez obcokrajowca wbrew postanowieniu niniejszej ustawy jest nieważne. W razie zawarcia transakcji wbrew tej ustawie o nieważności orzekają sądy na żądanie właściwej władzy. Na podstawie tego przepisu sądy stwierdzały

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Sprzedaż długu przez bank

złamania ustawy o ochronie danych osobowych, to sprawa przekazywania danych osobowych w przypadku przelewu wierzytelności była już przedmiotem rozstrzygania przez sądy. W dniu 30 listopada 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał precedensowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

wnioskiem o wydanie odpisu postanowienia. Sądy prowadzą rejestry spraw sądowych, zapisując dane o sprawach w tych rejestrach. Dzięki temu jest możliwość wyszukiwania spraw wg. roczników, nazwiska osoby występującej w sprawie jako powód lub pozwany, itp. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007

Postępowanie z oskarżenia prywatnego w sprawie karnej

zyski, korzyści, jeżeli takie występują). Można żądać także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, cierpienie), przy czym nie sposób w tym przypadku określić wartości takiego zadośćuczynienia. Najczęściej orzekane w procesie przez sądy

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Sąsiad nie zawsze może żądać usunięcia ogrodzenia postawionego na jego gruncie

(burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. Zgodnie z przepisami ustawy, c zynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) . Przy ustalaniu przebiegu granic bierze

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.