Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnesąd p
 
Wyszukiwana fraza:

sąd p

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 19 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

. Obecnie zmiana istniejącego stanu może zostać dokonana dwoma sposobami, na drodze przepisów kodeksu rodzinnego oraz na drodze postępowania karnego. Pierwsza możliwość wynika z treści art. 40 k.r.o. w myśl którego, z ważnych powodów sąd może na żądanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m. in. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo p oprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Zakończona aukcja na Allegro

aukcji na Allegro był już wyrok sądu. Zgodnie z sentencją wyroku, wygrana licytacja w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro to umowa kupna-sprzedaży, ze wszystkimi konsekwencjami (orzeczenie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ). Sprawa dotyczyła

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2007

Doliczenie okresu zasiedzenia poprzednika prawnego

poprzedniego posiadacza. Jak stwierdził w p ostanowieniu z dnia 10 grudnia 1998 roku, Sąd Najwyższy (sygn. akt I CKU 63/98), jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2010

Odpowiedzialność za przemyt celny i oszustwo celne

należność celną na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jak w p ostanowieniu z dnia 13.04.2005 roku sygn. akt III KK 134/04 stwierdził Sąd Najwyższy do zrealizowania znamion

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2010

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

ze stanem faktycznym. Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 13 października 1999 roku (sygn. akt I PKN 304/99) stwierdził, że p odanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Umowa developerska

zawarcie tej umowy w myśl art. 64 k.c. zgodnie z którym, p rawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Żądanie alimentacyjne nie może być przesłane mailem

małżonkami zapadają zgodnie z prawem, z którym małżonkowie się rozwiedli, jeżeli rozwód ogłoszono lub uznano w Niemczech. Ponadto zgodnie ustawą z dnia 12 listopada 1965 roku, p rawo prywatne międzynarodowe, roszczenia alimentacyjne między krewnymi

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

ze wspólników jednoosobowo wydał polecenie służbowe pracownikowi na podstawie artykułu 42 k..p. powierzające inną pracę na czas 3 miesięcy. Czy powyższe polecenie Sąd może uznać za nieważne z uwagi ,że osoba je wydająca nie miała legitymacji do

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.