Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawne
 
Wyszukiwana fraza:

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1234 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

sformułowania „w szczególności” oznacza, że to katalog otwarty, dopuszczający także inne usprawiedliwione cele, nie wymienione w ustawie. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzibą w Warszawie z 03.10.2006 roku (sygn. akt II SA/Wa 871/06

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Wypłata z lokaty terminowej założonej dla małoletniego dziecka

dziecka oraz do wychowania dziecka. Rodzice przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel

Słowa kluczowe: dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

Moj partner jest po rozwodzie. Ma dwójkę dzieci a, przy czym jego prawa do dzieci zawieszone. Matka dzieci wyszła ponownie za mąż i zmieniła nazwiska dzieciom na nazwisko aktualnego męża. Zastanawiam sie czy to zgodne z prawem i czy można coś w

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

). Jeżeli zatem żadna z powyższych okoliczności nie nastąpiła, czyli dłużnik nadal ma długi, które egzekwowane przez komornika, w tym na wniosek wierzycieli także z przedmiotowej nieruchomości, to właściciel nieruchomości nie ma możliwości wykreślenia

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

prowadzili egzekucję, inne należności. Z przepisu tego jasno wynika uprzywilejowanie należności alimentacyjnych, które w drugiej kolejności, zaraz po kosztach egzekucyjnych. O sporządzonym planie podziału

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku braku płatności czynszu

powodu nieodebrania go przez Państwa. Jeśli zaległości najemcy z tytułu opłat czynszowych krótsze, spróbujmy innej drogi. Bezsprzecznie mamy tu do czynienia z umową najmu na czas oznaczony. Zapisy kodeksowe stanowią, że ‘jeśli czas trwania umowy najmu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

upadłościowego zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Zadaniem Syndyka w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, jest spieniężenie majątku upadłego a ze środków uzyskanych, zaspakajanie wierzycieli. Wierzytelności zaspokajane w zależności od

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

Kwestie prawa do zajmowania określonego lokalu a obowiązek meldunkowy to dwie odrębne kwestie prawne. Pierwsza regulowana jest przez prawo cywilne, a druga należy do sfery administracyjno prawnej. Należy zatem odróżnić zameldowanie od prawa do

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Darowizna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną na rzecz opiekuna

zł. Zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatnicy podatku obowiązani, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Właściciel może dowolnie rozporzadzać swoim mieniem

. Do zachowku doliczane także darowizny dokonane przez spadkodawcę przed śmiercią co oznacza, że roszczenie o zachowek przysługiwałoby Panu także wobec osoby, której ojciec darowałby mieszkanie. Jednak w przypadku gdyby Pański ojciec

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 95  |  96  |  97  |  98  |  99 … 124 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.