Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawne
 
Wyszukiwana fraza:

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1234 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak liczyć pełny tydzień określony w orzeczeniu sądu?

warunek, a mianowicie to tygodnie pełne. Pełnym tygodniem w danym miesiącu jest tylko taki tydzień, który rozpoczyna się i kończy w tym określonym miesiącu, czyli wszystkie 7 dni tygodnia (cały tydzień) przypadają na ten miesiąc. W miesiącu sierpniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony może być dłuższy niż 2 tygodnie

wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przepis ten określa, iż wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest możliwe, jeżeli łącznie spełnione dwa warunki: umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż sześć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 września 2012

Działalność gospodarcza a podział majątku małżeńskiego

. Można owszem klasyfikować czasem te rzeczy jako związane z wykonywanym zawodem, które stanowią majątek odrębny małżonków, ale w literaturze przyjmuje się że to takie przedmioty takie jak np. narzędzia stolarskie (dla stolarza), maszyna do pisania

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Zawiadamiającemu nie przysługują prawa strony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia. Udział w postępowaniu w sprawie o wykroczenie przysługuje stronom, to one zawiadamiane o dokonywanych czynnościach, im także przysługują środki zaskarżenia. Jak wynika z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Nieruchomość nabyta przed ślubem stanowi majątek odrębny współmałżonka

majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wprost z zakresu wspólności majątkowej małżonków wyłączone zgodnie z treścią art. 33 pkt. 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) przedmioty majątkowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Pracodawca nie może portącić swojej należności z wynagrodzeniem za pracę pracownika

. potracenia ograniczone w wysokości dokonywanych potrąceń. Powyższa zasada przewiduje jeden wyjątek określony w art. 91 § 1 Kp, zgodnie z którym, należności inne niż wymienione w art. 87 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Własność budynku wybudowanego na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego małżonka

porządku prawnym zasada uregulowana jest w art. 48 i 191 kc (kodeksu cywilnego), aczkolwiek ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego - w pewnych warunkach nieruchomości wzniesione na cudzym gruncie nie związane z własnością gruntu (np

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Brak wpisu w rejestrze karnym po zatarciu skazania

wydziału wykonywania orzeczeń) z prośbą o udzielenie informacji czy jest nieuiszczona grzywna lub nieuiszczone koszty sądowe. Jeżeli tak, wówczas powinien Pan niezwłocznie dokonać zapłaty (nawet jeżeli koszty przedawnione winien Pan je wpłacić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Spadkobierca przyjmujący spadek odpowiada za długi spadkowe

dobrodziejstwem inwentarza?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe mieszkanie w ½ części stanowi współwłasność ewentualnego spadkodawcy, a tym samym wejdzie ono do masy spadkowej. Spadkobiercy jakimi ewentualnie współmałżonek oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2013

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

jakieś oświadczenie strony przeciwnej, z którego by wynikało, że strona ta wyraża zgodę na odroczenie rozprawy lub też potwierdzającego, że faktycznie prowadzone pomiędzy stronami jakieś pertraktacje ugodowe. Takie oświadczenie w istotny sposób wzmocni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 … 124 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.