Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawne
 
Wyszukiwana fraza:

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1234 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie od gminy za zamkniecie ulicy w związku z przebudową

całkowicie uniemożliwiono dojście do budynku, ta że nie mogli by do Pana klienci wcale chodzić, wówczas pewne podstawy do żądania odszkodowania. W takim przypadku musiałby Pan wezwać gminę do naprawienia szkody, a jeżeli by to nie poskutkowało mógłby Pan

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Zwrot nakładów za ulepszenie wynajmowanej nieruchomości

ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Ważne zatem postanowienia umowy najmu jaką zawarł Pan z gminą. Jeśli żadne z jej postanowień nie odnoszą się do wzajemnych rozliczeń z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Ponowny opis i oszacowanie nieruchomości w przypadku zmiany cen

np. cen nieruchomości, realizowane przez dodatkowy opis i oszacowanie, w myśl art. 951 Kpc - jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika

Słowa kluczowe: opis i oszacowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Nakłady na rzecz wspólną

z tego tytułu powinny zostać przeznaczone na wydatki związane z jej utrzymaniem (czyli także remonty), a dopiero w przypadku braku pokrycia koniecznych nakładów, zobowiązani do dopłaty. Jeżeli przedmiotowe pomieszczenia nie stanowią zaś części

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Podział wykupionego mieszkania pomiędzy małżonkami

czasie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny i podlega podziałowi pomiędzy małżonków. Prawo rodzinne przyjmuje domniemanie, że udziały małżonków w majątku wspólnym równe. Jednakże po pierwsze w myśl art. 33 ust. 1 krio, do majątku

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Świadczenia z zakladowego funduszu socjalnego

mogła zostać podjęta przez komisję. Może Pani w tej sprawie zwrócić się do członków komisji o wyjaśnienie. Z punktu widzenia prawnego, sprawa ta jest wewnętrzną kwestą pozostającą w gestii członków komisji, którzy wybierani i reprezentują

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Ochrona dobrego imienia przed pomówieniem

zrobić w zaistniałej sytuacji?

Zasadniczo dwie drogi możliwe, tzn. postępowanie sądowe na drodze cywilnej oraz na drodze karnej, w zależności od okoliczności sprawy. W myśl art. 212 § 1 kodeksu karnego (kk), kto pomawia inną osobę

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2007

Ograniczenie możliwości potrącenia wynagrodzenia za pracę z długiem pracownika

art. 108 Kp. Kodeks pracy nie tylko nie przewiduje możliwości innych potrąceń, ale nawet ww. potracenia ograniczone w wysokości dokonywanych potrąceń. Powyższa zasada przewiduje jeden wyjątek określony w art. 91 § 1 Kp, zgodnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 grudnia 2007

Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

, członkowie najbliższej rodziny całkowicie zwolnieni z opodatkowania spadków i darowizn. Do kręgu najbliższej rodziny zaliczono małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W tym przypadku darowizna musi jednak zostać dokonana w

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2008

Zapłata podatku VAT od sprzedaży działek budowlanych

gospodarczej, nie jestem płatnikiem podatku Vat.

Zgodnie z ustawą, z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, podatnikami podatku VAT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 51  |  52  |  53  |  54  |  55 … 124 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.