Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawne
 
Wyszukiwana fraza:

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1234 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Małżeństwo zawarte poza granicami Polski nie musi być wpisane do akt stanu cywilnego.

amerykańskim, to one ważne także zgodnie z polskim prawem. Moc zagranicznego aktu stanu cywilnego nie zależy od wpisania tego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego. Jednocześnie nie istnieje obowiązek rejestracji małżeństwa zawartego poza granicami w

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

restrukturyzacji. Wierzytelnościami wyłączonymi z układu jednak składki na ubezpieczenie społeczne. Aby postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu mogło być możliwe, musi zostać uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

jeżeli spełnione określone przesłanki bez osobę ubezpieczoną. W myśl art. 12 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zasiłek chorobowy nie przysługuje jednak za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

ściągać swoje należności z majątku, a on zmuszony będzie do ogłoszenia upadłości. Jakie jest zagrożenie, że zostaniemy eksmitowani z tego domu i co z działalnością jaką prowadzę. Jakie moje prawa w takiej sytuacji i co mogę ewentualnie zrobić

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Skutki ogłoszenia upadłości

przez firmy należnych mi zobowiązań i stanem zdrowia, czy mogę ogłosić upadłość firmy i jakie tego konsekwencje. Posiadam kredyty w bankach. Firma moja do tej pory nie miała żadnych zaległości ZUS ani bankowych lecz niestety przez zaistniałą sytuację

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

nastąpić dopiero po zaprzestaniu pobierania zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik nie stawi się do pracy z powodu dalszego trwania choroby. Okresy pobierania zasiłku chorobowego określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Osoba niepełnosprawna parkująca swój pojazd poza wyznaczonym miejscem zobowiązana jest do uiszczenia opłaty

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Strefę taką ustala rada gminy (rada miasta

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2012

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

najwyższego z dnia 12 maja 2000 roku, sygn. akt V CKN 50/00, przewidziana w art. 33 pkt 3 k.r.o. tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji (jak się przyjmuje) dwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012

Spółka osobowa może zatrudnić wspólnika na podstawie umowy o pracę

relacjach z osobami trzecimi. Nie należą do prowadzenia spraw spółki świadczenia usług na rzecz spółki, które nie związane z zarządzaniem lub administrowaniem (np. wykonywanie prac inżynierskich albo świadczenie pracy w zakresie przedmiotu działalności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

k.r.o. ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego. W ocenie Sądu Najwyższego z art. 43 § 1 k.r.o. wynika zasada, że udziały małżonków w majątku wspólnym równe. Wyjątek od tej podstawowej reguły ustawodawca przewidział w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012
« Poprzednia 1 … 120  |  121  |  122  |  123  |  124 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.