Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerygorem
Wyszukiwana fraza:

rygorem

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 87 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

cywilnego). Podanie w czasie aukcji samej ceny jest zarazem zaakceptowaniem zasad aukcji. Organizator i uczestnicy aukcji obowiązani są przestrzegać postanowień porozumienia aukcyjnego (przetargowego) pod rygorem odpowiedzialności

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

stosunku prawnego może nastąpić, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Wypowiedzenie może nastąpić z następujących

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Tym samym żadne inne postanowienia zawarte w formie wiadomości poczty elektronicznej i inne, które nie spełniają rygoru formy pisemnej są nie ważne. W opisanym stanie faktycznym autorskie

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży? W akcie notarialnym jest mowa o zbyciu jako sprzedaży, darowiźnie i zamianie, które ogranicza, pod rygorem zwrotu bonifikaty, rozporządzanie przez nabywcę lub jej osoby bliskie mieszkaniem przez okres 5 lat od pierwotnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

tytułem egzekucyjnym (niebędącym orzeczeniem sądu). Powództwa wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Rozwód po krótkim trwanie małżeństwa

sądowych, niezbędne jest załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną i majątkową powoda. Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach (przedłożenie tylko jednego egzemplarza pozwu jest brakiem formalnym

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2010

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

własnościowe - w prawo odrębnej własności lokalu. Umowa o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe prawo do lokalu zawierana była w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (nie była wymagana forma szczególna – aktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

była najemcą lokalu. Chcąc zatem wypowiedzieć umowę użyczenia, naszym zdaniem należy dokonać wypowiedzenia umowy (pod rygorem nieważności) na piśmie wraz z określeniem przyczyny wypowiedzenia. Przyczyna ta może zostać oparta na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

do których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności lub inne prawa rzeczowe, mogą być zbywane pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010

Zakaz konkurencji musi być określony w umowie zawartej z pracownikiem

działalność (zakaz konkurencji). Z powyższego przepisu wynika, że zakaz konkurencji winien być określony umową, przy czym umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.