Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerygorem
Wyszukiwana fraza:

rygorem

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 87 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

wcześniejszego rozwiązania umowy. Klauzulę taką można również wprowadzić do już istniejących umów, jednak pod rygorem nieważności musi ona mieć formę pisemną. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej

kontynuowanie negocjacji leży w sferze swobody jego decyzji. Żadnej ze stron nie przysługuje bowiem roszczenie o zawarcie umowy. Jedynym ustawowym ograniczeniem w tym zakresie jest obowiązek prowadzenia negocjacji z poszanowaniem dobrych obyczajów, pod rygorem

Słowa kluczowe: oferta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 września 2010

Koszty zarządu przymusowego

miesiąca od ustania zarządu pod rygorem utraty roszczenia i nie mogą być dochodzone powództwem ani przedstawiane do potrącenia w innym procesie. Reasumując, w opisanej sprawie zarządcy przysługiwać będzie wynagrodzenie o ile

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2011

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

poprawnych dokumentów rozliczeniowych, ZUS wzywa płatnika do ich złożenia w terminie 7 dni, pod rygorem wydania decyzji odmawiającej zwrotu nadpłaty. W przypadku, gdy płatnik złoży prawidłowe dokumenty w terminie, dokonywany jest zwrot nienależnie opłaconych

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Postępowanie w razie oszustwa przez Internet

sprzedawcy. W przypadku drogi cywilnej konieczne byłoby złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie wezwania (na piśmie) do zwrotu należności, pod rygorem skierowania powództwa o zapłatę do Sądu. Tu dodatkowo będzie Pani musiała wnieść

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

powinna wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Rozwód w przypadku małżeństwa z cudzoziemcem

. Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach (przedłożenie tylko jednego egzemplarza pozwu jest brakiem formalnym wymagającym uzupełnienia – a w przypadku nienadesłania we wskazanym terminie drugiego egzemplarza pozwu sąd zwraca pozew

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

czy wykupując mieszkanie Pani ojciec został zobowiązany do nie sprzedawania mieszkania (pod rygorem zwrotu otrzymanej bonifikaty). Zakładamy, że ograniczenia takiego nie ma, gdyż mieszkanie zostało wykupione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, właściciel może wytoczyć

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

prawnych. Jak skutecznie zerwać umowę z deweloperem aby odzyskać pieniądze oraz jak uzyskać tytuł wykonawczy (egzekucyjny) z rygorem natychmiastowej wykonalności, tak aby komornik mógł odzyskać moje pieniądze a deweloper nie mógł sie od tego odwołać

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.