Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerygorem
Wyszukiwana fraza:

rygorem

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 87 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. W przypadku ustania łączącego Pana i ojca stosunku prawnego, Pana ojciec może złożyć powództwo do sądu o eksmisję. W wyroku nakazującym

Słowa kluczowe: eksmisja, obowiązek meldunkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Kto wyrządził szkodę ze swojej winy zobowiązany jest do jej naprawienia

przystąpieniem do wniesienia sprawy do sądu winien Pan pisemnie wezwać tą osobę do dobrowolnej zapłaty kwoty odpowiadającej szkodzie, pod rygorem wniesienia przez Pana sprawy do sadu. Wezwanie takie winien Pan wysłać listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2008

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, ma obowiązek przedstawić na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Opłata sądowa jest dokonana z chwilą wykonania przelewu

, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w

Słowa kluczowe: opłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

. (kodeksu cywilnego), umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a inwestorem, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie zachowanie w takim przypadku prawem przewidzianej formy, powoduje, że zawarta w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Opłaty i koszty sądowe mogą przekraczać wysokość dochodzonego roszczenia

egzekucję. W pozwie Pan jako powód, winien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Powództwo takie podlega opłacie stosunkowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2009

Jak pozbyć się lokatorów zamieszkujących lokal od wielu lat bez tytułu prawnego?

lokatorów. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. W szczególności właściciel lokalu może nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, wypowiedzieć stosunek prawny

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Możliwość obrony dłużnika banku przed nieuzasadnioną windykacją

ponoszenia kosztów sądowych w tym również opłaty od pozwu. Proszę pamiętać, że powód zobowiązany jest przytoczyć w tymże pozwie wszystkie zarzuty pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich w dalszym etapie postępowania. Chodzi o zarzuty znane mu w chwili

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2009

Ochrona wynagrodzenia za pracę w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej

4 tys. zł za telefon komórkowy. Nie miałem możliwości spłaty długu. Wczoraj, po 9-ciu latach przyszedł nakaz komorniczy do zapłaty 16 tys. złotych, z rygorem zajęcia wynagrodzenia. Jak można się obronić przed nim? Teraz moja pensja  to ok. 1.400

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 października 2009

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

zapłaty z firmy windykacyjnej z Wrocławia, pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Nic takiego się nie stało. Dopiero teraz w 2010 roku otrzymałem kolejne wezwanie do zapłaty, tym razem już z siedziby firmy telekomunikacyjnej. Czy ma tutaj zastosowanie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.