Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerygorem
Wyszukiwana fraza:

rygorem

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 87 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

notarialnego pod rygorem jego nieważności. Natomiast w przypadku niemożliwości porozumienia, współwłaścicielom pozostaje droga sądowa. Wyróżnić można trzy sposoby dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości: Pierwszym z nich jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 października 2006

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

Dnia 19-04-2006 roku wygrałem sprawę sądową z pracodawcą w Sądzie Pracy o wypłacenie zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Sąd wydał wyrok zaoczny z rygorem natychmiastowej wykonalności. Proszę doradzić mi jak dalej mam pokierować tę sprawę

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Zwrot bonifikaty Gminie za wykupione mieszkanie

prawnych do czasu wejścia w życie nowej ustawy. Jeśli więc nabył Pan mieszkanie pod rządami starej ustawy ustanawiającej 10letni zakaz zbycia przedmiotowego mieszkania pod rygorem utraty bonifikaty, a następnie nowa ustawa zmniejszyła rzeczony zakaz do

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

apelację jednakże należycie jej Państwo nie opłacili. Każde pismo w postępowaniu sądowym jest w pierwszej kolejności badane pod kątem spełnienia wszelkich wymogów formalnych. Sąd zgodnie z art. 130 § 1 kpc wezwał Państwa w terminie tygodniowym pod rygorem

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Swoboda w podwyższaniu czynszu za wynajmowany lokal użytkowy

lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

rejonowy), w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie powinna Pani przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie może Pani zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Po bezskutecznym upływie terminu w wezwaniu do wykonania umowy (pod rygorem odstąpienia od niej przez Państwa z uwagi na zwłokę dłużnika

Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Ochrona dłuznika po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego

wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł Pan zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Podział majątku w czasie trwania małżeństwa

nieruchomości wymagana jest pod rygorem nieważności forma aktu notarialnego). Notariusz sporządzając umowę w zakresie szerszym, o którym Pani pisze pobierze taksę notarialną za te czynności (które zasadniczo mają charakter podziału majątku wspólnego) jako

Słowa kluczowe: rozwód, ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Komornik może wszcząć egzekucję z nieruchomości na wniosek wierzyciela

), wszczęcie egzekucji z nieruchomości następuje na wniosek wierzyciela. Komornik przed przystąpieniem do działań egzekucyjnych z nieruchomości, ma obowiązek wezwać dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.