Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerygorem
Wyszukiwana fraza:

rygorem

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 87 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Budowa budynku na cudzym gruncie

zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); złożył oświadczenie, pod rygorem

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Podwyższenie kapitału nie wymagające zmiany umowy spółki

podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

przeprowadzić postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika, gdzie dłużnik pod rygorem odpowiedzialności karnej będzie musiał złożyć spis majątku i złożyć oświadczenie w tej sprawie. Ponadto wierzyciel ma także możliwość złożenia zawiadomienia do organów ścigania o

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Reasumując, winien Pan sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty i

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa powinna precyzyjnie określać zarówno utwory, których przeniesienie dotyczy jak również określać pola eksploatacji, na których nastąpiło przeniesienie. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Zmiana czynszu nie uzasadnia wypowiedzenia umowy najmu lokalu

. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być dokonane nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

samej formie. W tym przypadku zawarcie umowy pośrednictwa w formie pisemnej ma jedynie skutek ważności dla celów dowodowych, nie mniej jednak pełnomocnictwo takie powinno zostać zawarte na piśmie, jeżeli jest pełnomocnictwem ogólnym pod rygorem

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

koniec miesiąca kalendarzowego, pod rygorem skierowania sprawy o eksmisję do sądu – nie widzę innej drogi. Po tym terminie należy skierować sprawę do sądu. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów art. 14 ust 10. z ważnych przyczyn, właściciel może

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Udostępnienie wynajmowanego mieszkania

zastępczego mu nie zapewni, stosunek prawny może zostać rozwiązany na 3 lata na przód. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia (podstawa prawna - art. 11 Ustawy). Porady prawne

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odpowiedzialność za szkodę

spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Pierwszą czynnością jaką Pan powinien zrobić, to należy wezwać sprawcę szkody do jej naprawienia (zapłaty odszkodowania) w określonym terminie pod rygorem skierowania sprawy na drogę

Słowa kluczowe: gwarancja, szkoda
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.