Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneryczałt+od+przychodów+ewidencjonowanych
Żródła przychodów -

Źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony)

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9) inne źródła.
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2044 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rzopoczęcie działalności gospodarczej

(skali działania). Najbardziej popularna metoda to książka przychodów i rozchodów. Ponadto stosowana może być karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Karta podatkowa Jest najprostszym sposobem rozliczania się z podatku

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 czerwca 2007

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

Pytanie o zgodność umowy cywilnoprawnej, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, z obowiązującym prawodawstwem dot. używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Pracodawca proponuje ryczałt zwany dodatkiem i zakłada w umowie że ryczałt pokrywa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Ewidencjonowanie zakupu towaru

korzysta Pan z formy opodatkowania w postaci ryczałtu (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 roku (Dz. U nr 144 poz. 930 z późń. zm.) i jest Pan zwolniony z obowiązku z

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Obowiązek sporządzenia PIT 8C spoczywa na płatniku

odprowadzenie od tych przychodów należnego podatku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej jako płatnicy w przypadku, gdy dokonują

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2014

Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł

, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. W toku postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z

Słowa kluczowe: podatkowe prawo, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 kwietnia 2008

Podatek od odpłatnego najmu nieruchomości

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego i mam zamiar wynająć w najbliższym czasie. Chciałbym je opodatkować na zasadach ogólnych tzn. abym mógł odliczać sobie np. koszty remontu lub inne wydatki poniesione w związku z mieszkaniem (czyli ryczałt

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2008

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Jeżeli zatem małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej to zastosowanie będzie miał w tym przypadku przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Podatek od nieruchomości posiadacza samoistnego

Od 1991 wynajmuję lokal użytkowy od Urzędu Miasta. Płacę miesięczny, uzgodniony czynsz najmu. W lokalu tym prowadzę działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Od 2003 roku jestem zmuszona płacić podatek od nieruchomości. Nie jest to mała kwota

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

. Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Podatek od sprzedaży mieszkania

uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba, że ze względu na wyjątkowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 205 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.