Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 141 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

faktycznego wynika, że lokal mieszkalny zajmował Pan na podstawie umowy użyczenia. Zgodnie z art. 710 k.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Rozwiązanie przez pracownika umowy zawartej na czas określony jest możliwe za zgodą pracodawcy

pracodawca, może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny lub czas nie określony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Ustawodawca nie przewiduje zatem co do zasady możliwości wypowiedzenia umowy

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2007

Rozwiązanie umowy na czas określony

wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli umowa nie zawiera takiej możliwości, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem nie jest możliwe. Pracodawca może jednak rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Z uwagi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest możliwe w czasie zwolnienia lekarskiego

odpowiedź oraz podpowiedzi co do mojej sytuacji.

Kodeks pracy przewiduje ochronę pracownika przed wypowiedzeniem w czasie gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim (nieliczne wyjątki tylko dopuszczają takie rozwiązanie umowy o pracę). Ograniczenie takie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 października 2006

Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

rozwiązanie. Zasadniczo ma Pani dwa wyjścia z takiej sytuacji, tj. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub podnajęcie lokalu osobie trzeciej, o ile w umowie nie zastrzeżono w takim przypadku zgody wynajmującego. Zgodnie z art. 688 2 k. c. bez zgody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2008

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

zwykła kontynuacja pracy i poprzedniej umowy?

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Karty nauczyciela, Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Nie wykonanie tego obowiązku stanowi naruszenie art. 45 § 1 K.p. a tym samym może stanowić podstawę do żądania przez pracownika przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Przyczyn a ta musi być prawdziwa i zgodna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Rozwiązanie umowy na korzystanie z usługi

tego zadania. Proszę o informację czy przysługuje mi prawo do roszczenia o usunięcie danych osobowych oraz co ma zawierać wzór pisma jakie powinienem przesłać do banku celem rozwiązania umowy.

Z dostępnych na stronie Peopay.pl informacji wynika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 marca 2014

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - uchylenie się od skutków oświadczenia woli

nienagannej pracy sposób, w jaki ze mną rozwiązano współpracę uważam za wielce niesprawiedliwy. W związku z tym mam pytanie czy mogę się ubiegać o unieważnienie podpisanego rozwiązania umowy i domagać się rozwiązania za wypowiedzeniem?

Rozwiązanie umowy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 grudnia 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 15 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.