Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozporządzenie
Wyszukiwana fraza:

rozporządzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 136 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Współwłasność środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym

, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy, cudzym mieniem ruchomym przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania. Z tego też względu, naszym zdaniem może zachodzić wyczerpanie

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2011
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Czynność prawna dokonana w imieniu osoby pozostającej pod opieką winna zostać dokonana przez kuratora

Po zezwoleniu sądu na rozporządzenie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej mam zamiar dokonać odpowiedniej czynności z samym sobą jako opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej. Uzyskałam odpowiedź od prawnika, że nie można tak robić, bo to jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Rozbiórka obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską

grzywny orzekana zgodnie z przepisami według Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Górna granica grzywny wynosi 5.000 zł., zaś na podstawie rozporządzenie prezesa rady ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2014

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

, to darowizna nieruchomości jaką jest mieszkanie musi zostać dokonana w formie aktu notarialnego. Taksa notarialna jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej i określona jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

będzie prawo niemieckie. Powyższy zapis jest zgodny z Rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Uznanie wyroku rozwodowego w Wielkiej Brytanii

odpowiednie świadectwo, które winien zgodnie z art. 33 Rozporządzenia wydać sąd, który orzeczenie wydał. Wniosek z tymi dokumentami należy przedstawić Wysokiemu Trybunałowi („The High Court”) w Anglii i Walii. Rozporządzenie to obejmuje jedynie sam

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2012

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

wynagrodzenia biegłego oraz specjalisty w procesie karnym jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów prowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. Zgodnie z tym Rozporządzeniem koszty przeprowadzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Koszt zniesienia współności majątkowej małżonków

krzywdę, niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę albo za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków (art. 49 § 1 k.r.o.). Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2007

Ustalenie stażu pracy

nagroda jubileuszowa, a także jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę. Warunki, w jakich do okresu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego wlicza się okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy określa Rozporządzenie

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Wyrejestrowanie samochodu przy braku danych kupującego w umowie

wniosek o wyrejestrowanie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (dalej Rozporządzenie) - w przypadku zawiadomienia o

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 14 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.