Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozporządzenie
Wyszukiwana fraza:

rozporządzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 136 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

posiadania przez nich kwalifikacji do wykonywania pracy. Pracownicy mają jednak obowiązek podnoszenia kwalifikacji, w tym przez szkolenia. Wspomniane rozporządzenie reguluje dwa sposoby odbywania dokształcania przez osobę dorosłą pozostającą w

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania. Rozporządzenie udziałem w przedmiocie spadku Zgodnie z art. 1036 k.c. spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Umowa przedwstępna nie jest umową rozporządzającą nieruchomością

wykonywane. Z przepisów o egzekucji z nieruchomości wynika jednoznacznie, można jednak wywieść, że skoro na podstawie art. 930 § 1 k.p.c. rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie, a ponadto samo

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Ważność testamentu po ubezwłasnowolnieniu osoby

mienia, które zostało mi zapisane w testamencie, jakie mam szansy wygrać proces o unieważnienie zgody i odszkodowanie?

Testament stanowi rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Zatem do momentu śmierci testator może testament zmieniać, odwoływać

Słowa kluczowe: testament, ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Rozszeżenie majątku dorobkowego albo darowizna

zgłoszenia. W obu przypadkach różnie są liczone taksy notarialne. Co do zasady taksa notarialna jest ustalana umownie pomiędzy klientem a notariuszem, jednakże Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2009

Postawienie garażu

określa rozporządzenie ministra infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 ze zm.) Prawo budowlane

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 czerwca 2007

Obowiązek spłaty pożyczki z kasy zapomogowo - pożyczkowej w obliczu jej likwidacji

pożyczek z KZKP określa ww. Rozporządzenie a także zawarta przez Panią umowa pożyczki oraz Regulamin KZKP, ze wszystkimi zmianami (który powinien być zgodny z Rozporządzeniem). Z opisanego stanu prawnego wynika jednoznacznie, że jeżeli nie chce Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Przyjęcie publicznej obrony pracy doktorskiej winno skutkować nadaniem tytułu naukowego doktora

doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych, które posiadają uprawnienie do ich nadawania. Szczegółowe przepisy w sprawie nadawania stopni naukowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 27

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2008

Zapłata za wylicytowaną w przetargu nieruchomość

. Szczegółowo jednak tryb przeprowadzania przetargów określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, wydane na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2007

Wymagania dla miejsc parkingowych

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej Rozporządzenie), zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 14 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.