Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnerozporządzenie
Wyszukiwana fraza:

rozporządzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 136 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o. o. jest prawnie skuteczne

istniał) mogłem sprzedać te udziały?

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o. o. jest prawnie skuteczne Zasadniczo rozporządzenie prawem po dokonaniu zajęcia przez organ egzekucyjny nie powinno mieć miejsca. Zgodnie z art. 910 § 1 pkt. 1 k.p.c

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Postępowanie w przypadk pożaru lub innego zagrożenia w czasie imprezy masowej

drodze rozporządzenia zakresu jej elementów biorąc pod uwagę zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej. Rozporządzenie precyzuje szczegółowo zawartość tego dokumentu, co jest korzystne zarówno dla organizatora imprezy masowej, jak też dla opiniujących

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 lipca 2009

Zmiana umowy spółki w związku ze zmianą PKD2007 nie jest wymagana

przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej "rejestrem REGON". Rozporządzenie nie określa wprost trybu zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ograniczając się

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

. Pracodawca żąda ode mnie zwrotu kosztów studiów, powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 roku. Czy pomimo, że nie miałam umowy z pracodawcą, ma on podstawę prawną do żądania zwrotu kosztów

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Sposób obiczenia wysokości dodatku wyrównawczego

kilku lat).

Na podstawie art. 297 k.p. (kodeksu pracy), sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia określa w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Pracy i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 września 2011

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

inaczej. W przypadku najmu lokalu należy stosować przepisy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji z dnia 8 lipca 2004 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Prawo określa dopuszczalne poziomy hałasu w strefie zamieszkania

dział V ochrona przed hałasem. Wydane na podstawie tej ustawy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa parametry dopuszczalnego poziomu hałasu w zależności od rodzaju

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Umowa o dokształcanie

najmniej 3 lata. Studia ukończyłam w 2004 roku. Teraz mam zamiar zmienić pracę od i chciałabym uzyskać poradę jakie są konsekwencje zerwania takiej umowy?

Podnoszoną przez Panią kwestię reguluje art. 68 Karty Nauczyciela i rozporządzenie Ministra

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Bezczynność organów administracyjnych nie stanowi samodzielnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie

dyscyplinarna. Może natomiast podlegać innej odpowiedzialności (np. za wykroczenie), jeżeli odpowiedzialność ta jest przewidziana w przepisach prawa. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenie Ministra Sportu z

Słowa kluczowe: skarga, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Warunkowe zawieszenie odroczonej kary pozbawienia wolności

tej kary. Sąd może taki wniosek uwzględnić lub oddalić. Koszty zastępstwa procesowego zawsze ustalane są przez adwokata, jednakże pewnym odnośnikiem jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 czerwca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 14 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.